LÜKKUB EDASI: Rahvusvahelise koostööprojekti "Veeturismi arendamine" õppereis Iirimaale ja Põhja-Iirimaale

Lääne-Harju Koostöökogu viib ajavahemikul 01.08.2019 - 31.07.2021. a ellu rahvusvahelist koostööprojekti „Veeturismi arendamine“ (Water Tourism Development). Koostööprojekti partneriteks on LEADER tegevusgrupid Iirimaalt, Põhja-Iirimaalt ja Lätist. Projekti peamised tegevused on rahvusvahelised õppereisid, siseriiklikud ümarlauad ja veeturismi võimaluste kasutatavusuuring.

21.-25. septembril 2020 toimub projekti õppereis Iirimaale Derry and Strabane ning Põhja-Iirimaale Causeway Coast and Glens piirkonda. Õppereisil tutvustatakse seal  tehtud veeturismi rakendatavusuuringut ning investeeringuid nii veeturismi kui vesikondade looduskeskkonda. 

Õppereisi esialgne ajakava (inglise keeles)

Ootame osalema veeturismi teemast huvitatud ja/või seda juba rakendavaid ettevõtjaid, avaliku sektori ja vesikondade kallastel tegutsevate kogukondade esindajaid. Osalemissoovist palume teada anda vabas vormis lühikese avaldusega (max 1 A4), kus kirjeldate oma seost veeturismi temaatikaga, seniseid tegevusi, tulevikuplaane ning põhjendate oma ootusi õppereisile. Lääne-Harju Koostöökogu tasub õppereisi transpordi- ja majutuskulud (majutus: Redcastle Hotel Donegal, https://www.redcastlehoteldonegal.com). Osalejad peavad ise tasuma oma toitlustuskulud ja reisikindlustuse. Osalemise eelduseks on hea inglise (või iiri ;) keele oskus vähemalt suhtlustasandil. Avalduse palume saata hiljemalt 12.08.2020 aadressile eliko.koiv@gmail.com

NB! Õppereisi kohtade arv on piiratud ning juhul, kui avaldusi laekub rohkem kui on kohti, siis on LHKK õigus osalejaid valida. Ühest organisatsioonist saab reeglina osaleda üks inimene. 

OLULINE: õppereis toimub vaid juhul, kui Eesti ja vastuvõtvate riikide tervisekaitse ja reisimise piirangud seda lubavad. Lääne-Harju Koostöökogu ei vastuta ära jäänud  või edasi lükkunud õppereisiga seotud tehtud kulutuste või põhjustatud ebamugavuste eest.

Lisainfo: projektijuht Eliko Kõiv, eliko.koiv@gmail.com, 53542379

Kuupäev: 
Esmaspäev, 21. September 2020