Ringmajanduse projekti õppereis Itaaliasse 1.-4. aprill 2019

Lääne-Harju Koostöökogu viib ajavahemikul 11.06.2018. a. kuni 31.12.2018. a ellu rahvusvahelist koostööprojekti „Ringmajandus maapiirkonnas“ (Circular economy in the countryside. Global Eco – Inno Eco). Koostööprojekti partneriteks on LEADER tegevusgrupid Soomest, Itaalist, Lätist ja Portugalist. Projekti tegevused on: rahvusvahelised õppereisid, koolitussari väikeettevõtjatele, ettevõtete tootmisprotsesside analüüs ja järelnõustamine. 

1.-4. aprillil 2019 toimub projekti teine õppereis Itaaliasse Umbria piirkonda, kus tutvutakse piirkonna parimate ringmajanduse näidetega biodünaamilise põllumajanduse ning jäätmekäitluse valdkonnas (nii avalik kui erasektor) ning luuakse kontakte projektipartnerite vahel. Õppereisi ajakava.

Planeeritavad külastusobjektid: 

Ootame osalema ringmajanduse teemast huvitatud ja/või seda juba rakendavaid ettevõtteid ja avaliku sektori organisatsioone. Osalemissoovist palume teada anda vabas vormis lühikese avaldusega (max 1 A4), kus kirjeldate oma seost ringmajandustemaatikaga, seniseid tegevusi, tulevikuplaane ning põhjendate oma ootusi õppereisile. Lääne-Harju Koostöökogu tasub õppereisi transpordi- ja majutuskulud. Osalejad peavad ise tasuma oma toitlustuskulud ja reisikindlustus. Osalemise eelduseks on hea inglise keele oskus vähemalt suhtlustasandil. Avalduse palume saata hiljemalt 20.01.2018 aadressile kadri@hkt.ee

Eestist saab osaleda kokku 5 inimest ning juhul kui avaldusi laekub rohkem kui on kohti, siis on LHKK õigus osalejaid valida. Ühest organisatsioonist saab osaleda üks inimene. Õppereisil osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA), mille suurus ühe osaleja kohta on ca 670 EUR. Kui ettevõttel on VTA piirmäär (200 000 eurot kolme järjestikuse aasta jooksul) täitunud, tuleb õppereisil osalemise eest tasuda täismahus.

Lisainfo: Lääne-Harju koostöökoguprojektijuht Kadri Kurm, 56698602, kadri@hkt.ee

Õppereis toimub koostööprojekti „Ringmajandus maapiirkonnas"​ raames, mille tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

 

Kuupäev: 
Esmaspäev, 1. Aprill 2019