Ringmajanduse projekti õppereis Soome 17.-20.09.2018

MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu viib 11.06.2018-31.12.2020 ellu rahvusvahelist koostööprojekti “Ringmajandus maapiirkonnas”. Koostööprojekti partneriteks on LEADER tegevusgrupid Soomest, Itaaliast, Lätist ja Portugalist.

Projekti tegevused on: 

  • Rahvusvahelised õppereisid 
  • Koolitussari väikeettevõtjatele
  • Ettevõtete tootmisprotsesside analüüs ja järelnõustamine

17.-20. septembril toimub rahvusvahelise koostööprojekti Ringmajandus maapiirkonnas (Circular economy in the countryside. Global Eco – Inno Eco) esimene õppereis Soome, Põhja-Satakunta piirkonda. 

Õppereisil tutvutakse Pori ja Põhja-Satakunta parimate bio- ja ringmajanduse näidetega ning luuakse kontakte projektipartnerite vahel. Õppereisi ajakava.

Osalema oodatakse bio- ja/või ringmajanduse teemast huvitatud või seda rakendavad ettevõtteid, uurimisasutusi ja avaliku sektori organisatsioone. Eestist saab osaleda kokku 5 inimest. Lääne-Harju Koostöökogu tasub õppereisi transpordi- ja majutuskulud, õppereisil osalejad peavad tasuma ise oma toitlustuskulud. Õppereisil osalemise eelduseks on hea inglise keele oskus vähemalt suhtlustasandil.

Õppereisil osalemiseks ootame vabas vormis lühikest avaldust (max 1 A4), kus kirjeldate oma seniseid tegevusi ja tulevikuplaane ning põhjendate oma ootusi õppereisile, miks soovite sellel osaleda ja kuidas saadud teadmisi ja kogemusi tulevikus kasutada. Avalduse palume saata hiljemalt 29.07.2018 aadressile ede@vomentaga.ee.

Juhul, kui avaldusi laekub rohkem kui on kohti, on Lääne-Harju Koostöökogul õigus osalejad valida. Ühest organisatsioonist/ettevõttest saab osaleda üks inimene.

Lisainfo: meetmejuht Ede Teinbas, 58085407, ede@vomentaga.ee

Õppereis toimub koostööprojekti „Ringmajandus maapiirkonnas"​ raames, mille tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

Kuupäev: 
Esmaspäev, 17. September 2018