2022 II taotlusvoorus said rahastusettepaneku 11 projektitaotlust

23. novembril toimunud Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kinnitas 2022 II taotlusvooru paremusjärjestuse ja rahastusettepanekud.

Meede 1.2. Tooted ja teenused 6 projektitaotlust summas 67,528.77€. 

Meede 2.2  Elukeskkond 5 projektitaotlust  summas 154,156.10€ . MTÜ Lodijärv taotlus otsustati rahaliste vahendite otsa lõppemise tõttu rahastada osaliselt summas 11,452.07€. 

 

Projektitaotlejate planeeritavad tegevused:

Meede 1.2 Tooted ja teenused rahastusettepaneku saanud projektitaotlused:
 

1. Projekti nimi: Arenguks vajalike seadmete soetamine, Padise küla

Taotleja: Padise Auto OÜ. 
Projekti kaasabil soetab autoremondiettevõtte diagnostika seadme, kliimahooldusjaama ja turvaseadmed. Investeeringud tagavad ettevõtte arengu, võimaldades mitmekesistada teenuseid piirkonna elanikele ja tagada turvalisus ettevõtte territooriumil. 

2. Projekti nimi: Trollide maja I korruse renoveerimine.

Taotleja: Nissi Trollid MTÜ, asukoht Turba alevik

Projekti abil renoveerib mittetulundusühing Nissi Trollide maja esimese korruse: maja sissepääsud, saali, remondib WC ning parendab seeläbi hoone kasutamise efektiivsust, ruumide olmetingimusi ning üldist kasutajamugavust. Projektiga tagatakse ratastooli, rulaatori jms. liiklejate ligipääs majja.
 

3. Projekti nimi: Hambaravi kabineti töö alustamine, kabineti sisustamine Paldiski linnas,

Taotleja: Valident OÜ, asukoht Paldiski linn
Projekti eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset hambaraviteenust Paldiski linnas. Projekti tulemusena soetatakse kvaliteetsed seadmed: digisensor, soodapesu seade ja sisustatakse nõuetekohaselt sterilisatsiooniruum ja ooteruum vajaliku mööbliga. 

4. Projekti nimi: Surfikooli teenuste arendamine.

Taotleja: Kuu Töötaja OÜ, asukoht Laulasmaa küla

Projekti abil planeeritakse arendada Laulasmaa rannas tegutseva Surfikooli teenuseid:
• 10 purjelaua soetamine, sh poomid, mastid, kardaanid, masti pikendused
• 3 wingilaua soetamine
Projekti eesmärk on nii kohalikke elanikke kui ka kaugemalt inimesi tuua purjelauaspordi juurde ning pakkuda vabas õhus vaba aja/ sportlikke tegevusi.


5. Projekti nimi: Kloostrimetsa Iseteeninduslik talupood.

Taotleja: Kloostrimetsa Fideikomiss UÜ - asukoht Määra küla

Projekti käigus valmib hoone, kuhu paigutatakse kaubariiulid, vitriinkülmik, iseteeninduskassa, riiulid ja lauad, pakiautomaat ning videojälgimisseadmed.
Klientidel on ööpäevaringselt võimalik siseneda hoonesse, valida endale vajalik kaup, kas külmikust või riiulitelt või ette tellitud kaup pakiautomaadist, selle eest kaardiga maksta. 

6. Projekti nimi: Põhiinventari soetamine Lääne-Harju jooksusarja tarbeks.

Taotleja: Mittetulundusühing Täiskäik Edasi, asukoht Klooga alevik

Projekti eesmärk on inventari soetamine Lääne-Harju jooksusarja tarbeks. Projekti tulemusena soetatakse telk, reklaambänner, roll-up, stardikaar ja reklaamsein, mis aitavad paremini jooksusarja üritusi visualiseerida. Jooksusarja eesmärk on arendada valla sisest spordikultuuri toetamaks planeeritud jooksusarja üritusi toimumisajaga 2023 suvel Laulasmaal, Padisel, Kloogal ja Paldiskis.


Meede 2.2 Elukeskkond rahastusettepaneku saanud taotlused

1. Projekti nimi: Risti kiriku elektrisüsteemide rekonstrueerimine ja interjööritööd, II etapp,

Taotleja: EELK Risti kirik, asukoht Harju-Risti küla

 Projekti abil uuendatakse Risti kirikus elektripaigaldised ning teostatakse vajalikud interjööri parandustööd. Kaasaegne tehnika, sh otseülekande- ja võimendussüsteemid, soojendus jm tähendavad suurt koormust, millele praegune süsteem vastu ei pea. 
 
 
2. Projekti nimi: Ohtu küla kogukonna virgestusala projekteerimine ja rajamine.

Taotleja: Ohtu Külaselts MTÜ, asukohaks Ohtu küla

 
Projekti vahenditega mitmekesistatakse Ohtu külas vaba aja veetmise võimalusi selliselt, et platsil oleks aastaringselt tegevusi kõigil kogukonna liikmetel. Virgestusalale kavandatakse mängu- ja spordiseadmed.
 
 3. Projekti nimi: Padise mõisa peahoone akende ja uste renoveerimine.

Taotleja Padise Mõis OÜ, asukohaks Padise küla
 
Projekti eesmärk on saavutada olukord, kus korrastatud on piirkonna ja Eesti kontekstis väärtuslik ajaloo- ja kultuuriobjekt, on tagatud Padise mõisa peahoone säilimine ja avatus külastajatele. Padise mõisa välisilme ning tervikuna muinsuskaitsealune ajaloo- ja kultuuriobjekt. Padise mõisa aknad ja uksed, et tagada väärtusliku ajaloo- ja kultuuripärandi objekti säilimine tulevastele põlvedele ja sümbolobjekt kogukonnale.
 
4. Projekti nimi: Ruila mõisa jalakäijate silla rekonstrueerimine.

Taotleja: Saue Vallavalitsus, asukoht Ruila küla

Projektiga on plaanis rekonstrueerida ajaloolise Ruila mõisakompleksi varisemisohtlik ja kasutuskõlbmatu jalakäijate sild, et muuta see turvaliseks ning meeldivaks paigaks nii elanikele kui ka külalistele. Sild on olnud ajalooliselt Ruila mõisakompleksi üks osa. Käesoleva projekti eesmärk on arhitektuuriliselt ja visuaalselt võimalikult täpselt taastada kunagise ajaloolise kultuuripärandi, muuta keskkonna selle ümbruses turvaliseks ja huvilistele kasutatavaks ning elanikele meeldivaks paigaks. 

 
5. Projekti nimi: Klooga madalseiklusrada II etapp.

Taotleja: MTÜ Lodijärv, asukoht Klooga alevik
 
Projekti eesmärk on rajada Kloogale mitmefunktsionaalne laste ja noorte tegeluspark. Projekti tulemusena peab Klooga alevikus valmima nõuetele vastav, funktsionaalne, atraktiivne ja keskkonda parimal moel sobituv madalseiklusrada.
 

Viimati lisatud uudised

16.05.2024
Järgmine Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse koosolek toimub 23. mail 2024 Viikingite külas Päevakord: 1. 2024 I Leader taotlusvooru rahastamise...
06.05.2024
Lääne-Harju Koostöökogu toimiv veebileht "vomentaga.ee" on ajale jalgu jäänud ning vajab põhjalikku uuendamist. Hinnapakkumise kutse Lääne-Harju...
03.05.2024
Lääne-Harju Koostöökogu taaselustas idee Loode-Eesti geopargist. Loode-Eestis asuvad erilised geoloogilised loodusmälestised (Neugrundi...