2024 avanevad meetmed ja taotlusvoorud

2024. aastal toimub Lääne-Harju Koostöökogu piirkonnas kaks E-pria keskkonnas avanevat taotlusvooru:

  • Kevadvoor ajavahemikus:

11.03. - 18.03.2024 kell 17.00

avanevad meetemed:

Meede 2 KOGUKOND JA ORGANISATSIOONID (ühisprojektide meede) meetme maht 54 380,00 eurot

Meede 3 ETTEVÕTLUS (investeeringud) meetme maht 122 354,50 eurot

  • Sügisvoor ajavahemikus:

16.09. - 23.09.2024 kell 17.00

avanevad meetmed:

Meede 1 ELUKESKKOND (investeeringud) meetme maht 135 949,00 eurot

Meede 3 ETTEVÕTLUS (investeeringud) meetme maht 122 354,50 eurot

Uue perioodi määrus on leitav: http://www.riigiteataja.ee/akt/131052023009?leiaKehtiv

 

 

 

Viimati lisatud uudised

22.02.2024
2024 taotlusvoor toimub 11.03 - 18.03.2024  kell 17.00 e-Pria keskkonnas. INFOPÄEV Toimumisaeg ja koht: 08.03.2024 algusega kell 15.00 Padisel,...
18.02.2024
Piia Kärssin, Türismäe taimetalu perenaine Tänu Lääne-Harju Koostöökogu Puhume Purjesse projekti toetusele on piirkonna elanikel ning  koolide 5....
16.02.2024
Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse koosolek toimub 20. veebruaril kl 17.00 Padisel Päevakord: 1. Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete valimise...