EELINFO: 2020. aasta taotlusvoor 30.03.-06.04.2020 kl 17:00

Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek otsustas oma 16.01.2020 koosolekul muuta 2020. aasta rakenduskava ning avada ühes taotlusvoorus 30.03.-06.04.2020 kl 17:00 taotlemiseks meede 1.2 Tooted ja teenused summas 341 312,03 eurot ja meede 2.2 Elukeskkond summas 134 773,96 eurot. 

Lisaks on tegevusgrupi koostööprojektide jaoks jooksvalt avatud meede 4. Koostöö summas 140 000 eurot.

Rakenduskava muudatuse peab kinnitama PRIA 30 tööpäeva jooksul ning seejärel saab taotlusvooru lõplikult välja kuulutada, kuid soovitame taotlejatel hakata ettevalmistusi tegema hakata juba nüüd, kuna mitmete lisadokumentide vormistamine võib olla ajamahukas. 

Detailse info meetmete ja taotlustingimuste kohta leiate: https://vomentaga.ee/leader-meede-ja-taotlemine/taotlemine

Soovitame projekti ettevalmistamisel võtta ühendust meie nõustajatega:

 

Viimati lisatud uudised

03.08.2020
Ootame osalema veeturismi teemast huvitatud või sellega juba tegelevaid ettevõtjaid, avaliku sektori ja vesikondade kallastel tegutsevate kogukondade...
31.07.2020
Video kujutab ilusat, turvalist, ettevõtlikku ja külalislahket Loode-Eestit valiku aastatel 2014-2020 ellu viidud LEADER projektide näitel. Video...
28.07.2020
Loode-Eestis on tore ja turvaline elada lastel, noortel ja suurtel! Lääne-Harjumaa elukeskkonda tutvustavas videos näeme spordi- ja mänguväljakuid...