Esimese taotlusvooru tulemused: Lääne-Harju Koostöökogu esimeses taotlusvoorus esitati kokku 13 toetuse taotlust, millest rahastamise ettepanek tehakse 6 taotlusele

Lääne-Harju Koostöökogu strateegiaperioodi 2014-2020 esimene taotlusvoor toimus 03. juunist 13. juunini 2016. Taotlemiseks olid avatud kolm alameedet: ettevõtjate koolitusteks mõeldud ettevõtlikkuse meede, kogukonnategevuste rahastamisele suunatud kogukonnameede ja elukeskkonna investeeringutele mõeldud elukeskkonna meede. Kolme meetme projektitoetuste eelarve maht oli kokku 71 148 eurot.

Kokku esitati 13 projektitoetuse taotlust (üks ettevõtlikkuse meetmesse, viis kogukonnameetmesse ja kuus elukeskkonna meetmesse). Tehnilistele nõuetele vastas ja sisulisele hindamisele suunati kaheksa taotlust, viis projektitaotlust ei vastanud kahjuks tehnilistele nõuetele.

Hindamiskomisjonide töö tulemusena koostati pingeread, mis kinnitati Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse poolt ja mille alusel tehakse PRIAle rahastamisettepanek ühele ettevõtlikkuse arendamise projektile, kahele kogukonnategevuste projektile ja kolmele elukeskkonna investeeringu projektile.

Hoiame taotlejatele pöialt, et PRIA-le edastatud projektid lõpliku rahastuse otsuse saaksid ja soovime neile edu ja ettevõtlikkust projektide elluviimisel!

Järgmine taotlusvoor on avatud 7.-13. novembril 2016 ning avatud on 4 alameedet: ettevõtlikkus, tooted ja teenused, kogukond ja elukeskkond. Toetusi saavad taotleda nii vabaühendused, ettevõtted kui omavalitsused ja rahastatakse nii investeeringuid kui koolitusi, õppereise, kogukonnale suuntatud ühisüritusi jm n.ö pehmeid tegevusi. Meetmete ja taotlemise kohta leiab lisainfot Lääne-Harju Koostöökogu kodulehelt http://www.vomentaga.ee/leader-meede-ja-taotlemine.

Lõppenud taotlusvoorus ei jõudnud hindamiseni üle kolmandiku taotlustest, mis kas ei vastanud meetmele või strateegiale või millel puudusid nõutud dokumendid, mida tehnilise hindamise piiratud ajakava juures ei olnud võimalik vormistada. Sellest tulenevalt palume taotlemisest huvitatutel kindlasti aegsasti pöörduda konsultatsioonile meie sõbralike ja abivalmis meetmejuhtide poole! Nende kontaktid leiate http://vomentaga.ee/kontakt

Viimati lisatud uudised

03.10.2018
Porikuu festival on Loode-Eestis oktoobris ja novembris toimuv festival, mis koondab erineva iseloomuga sündmused – nii süvakultuuri (klassikalise...
03.10.2018
Põhja-Eesti turismiühendus ootab kandidaate aasta turismitegijate konkursile Viit maakonda ühendav sihtasutus Põhja-Eesti Turism kuulutab välja...
19.09.2018
PRESSITEADE Tallinnas, 19.09.2018 Aasta tegija otsib kandidaate! Harjumaa aasta tegijale saab esitada kandidaate, kes on silma paistnud 2018....