Hea näide turvalisuse alasest koostööst

19. mail toimus Ruila Põhikoolis pikaajalise hoolekogu liikme Vaido Romuluse eestvedamisel traditsiooniline spordipäev, kus lapsed osalesid juba kaheksandat aastat järjest korraldatud rattavõistlusel. Tänavunest spordipäevast võttis osa üle 160 lapse. Ka lastevanemate aktiivsus (eriti algklasside osas) oli suur - lühemat, 7 kilomeetrist, ringi sõideti perekonniti.

Sellel korral oli spordipäev iseäranis elamusterohke, sest kohal olid kogukonna turvalisust puudutavad organisatsioonid: pääste, politsei, naabrivalve ja naiskodukaitse esindajad. Nõmme päästekomando meeskonnavanem Ott Kalaus koos Keila päästjatega lubasid lastel ronida päästeautol ning näitasid ja tutvustasid varustust.

Ka politseiauto oli kõigile uudistajatele avatud. Eesti abipolitseinike süsteemi tutvustas kogukonna liikmetele Saue valla abivallavanem ja abipolitseinik Riho Johanson (www.abipolitseinik.ee).

Samal ajal, kui lapsed põnevusega politseiautot uudistasid, vestlesid lapsevanemad Eesti Naabrivalve tegevjuhi Marek Väljariga. Naabrivalve silt teede ääres on saanud sümboliks piirkondadele, kus inimesed on keskmisest rohkem teadlikumad turvalisust puudutavates küsimustes. Silt iseeneset ei hoia ehk tõesti kurikaela eemal. Küll aga on see hoiatuseks, et seal piirkonnas on kuritöö sooritamine keskmisest ebamugavam ja tõenäosus vahele jääda seeläbi suurem (www.naabrivalve.ee). 

Samuti oli kohal Naiskodukaitse, tutvustades mobiilirakendust “Ole valmis!”, kus leiab juhiseid erinevates olukordades käitumiseks. Näiteks mida teha siis, kui elekter on ära läinud, oled metsa eksinud või kuidas anda esmaabi. Äpist saab infot ka tule- ja veeohutuse, loodusõnnetuste, elutähtsate teenuste katkestuste, küberturvalisuse ja erinevate julgeolekuohtude kohta. Rakendusest leiab nädalaseks iseseisvaks hakkamasaamiseks mõeldud koduste ning evakuatsioonivarude nimekirja ning saab testida enda varustatuse taset. Lisaks on sinna koondatud erinevad kasulikud telefoninumbrid, millele saab keskkonnast otse helistada. Rakendus on tasuta (www.naiskodukaitse.ee).

Ruila Põhikooli juhtkond ja hoolekogu tänavad pääste, politsei, naabrivalve ja naiskodukaitse esindajaid kohalikku kogukonna turvalisust puudutava teadlikkuse tõstmisesse panustamise eest!

Artikkel ilmub koostööprojekti „Kohalik turvalisus​" teavitusprogrammi raames, mille tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

Viimati lisatud uudised

18.05.2020
18.05.2020 jõustus LEADER määruse muudatus, millega pikendatakse investeeringuprojektide elluviimise tähtaegu 1 aasta võrra ehk senise kahe aasta...
06.05.2020
Head Loode-Eesti turismiasjalised! Meile on pakutud osalemisvõimalust projektis, mille käigus saaks maaturismiettevõtted laiendada oma teenuste...
21.03.2020
Valmistame järgmiseks suveks ette Loode-Eesti toidukaardi teist trükki. Kaardil on kajastatud kohalike toidutootjate info - mida toodetakse, ning kus...