Kellest saab Harjumaa aasta küla 2022?

Kellest saab Harjumaa aasta küla 2022?

Harjumaa külad, külade piirkonnad, alevid ja alevikud- vaadake peeglisse – ehk väärite just teie Harjumaa Aasta küla 2022 tiitlit!

Aasta küla on valitud Kodukant Harjumaa eestvedamisel aastast 2005, mil Eesti Külaliikumine Kodukant hakkas valima Kodukandi Aasta küla. Harjumaa aasta küla valitakse üle aasta, 2022. aastal oli taas aeg konkurss läbi viia. Laureaat esitatakse 2023. aasta kevadel üle-eestilisele Kodukandi Aasta küla konkursile ja võitja kuulutatakse välja suvel 2023, Aasta küla suursündmusel.

Aasta küla kandidaat on (hindamiskriteeriumite põhjal):

*  hea seisnud kogukonna positiivse arengu eest
* edukalt ellu viinud arenduslikke ja kogukonda liitvaid projekte või algatusi
* korraldanud ühistegevusi
* väga heas koostöös kohaliku omavalitsusega
* tuntud maakondlikul ja/ või üleriigilisel tasandil
* koostanud oma arengukava või kogukonna tegutsemise ühise kava

Harjumaa aasta küla kandidaadi võib esitada külakogukond ise (tegutseva MTÜ/ sihtasutuse /seltsinguna) või teised juriidilised isikud, sh kohalikud omavalitsused.

Harjumaa Aasta küla 2022 Konkursi juhend

ANKEEDI esitamise tähtaeg oli 10. oktoober 2022 aadressile kkharjumaa@gmail.com Ankeedi laekumise kohta saabub kinnituskiri. 

Harjumaa Aasta küla  valimine toimub hindamiskomisjoni poolt antud hinnete põhjal. Esmalt hinnatakse kandidaatide kirjalikke ankeete, seejärel külastatakse kandidaate.

Harjumaa aasta küla kuulutatakse välja Harjumaa aasta tegijate tunnustussündmusel  novembris 2022.

Hindamiskomisjoni kuuluvad Kodukant Harjumaa esindaja, Harjumaa Omavalitsuste Liidu esindaja, Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse esindaja(d), Harjumaa aasta küla 2020 esindaja.

 

Täiendav info:
Anneli Kana
tel 5288810
kkharjumaa@gmail.com

Viimati lisatud uudised

21.09.2022
Kellest saab Harjumaa aasta küla 2022? Harjumaa külad, külade piirkonnad, alevid ja alevikud- vaadake peeglisse – ehk väärite just teie Harjumaa...
13.09.2022
Tule ja ütle sõna sekka kodukandi arenguplaanidesse! Lääne-Harju ja Saue valdade organisatsioone ühendav LEADER-tegevusgrupp Lääne-Harju Koostöökogu...
07.09.2022
Harjumaa LEADER tegevusrühmad korraldavad, 22. septembril, Kernu mõisas Harjumaa väikeettevõtjate inspiratsioonipäeva. Inspiratsioonipäev on...