Lääne-Harju Koostöökogu kuulutab välja konkursi hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks

Käesoleva konkursiga otsitakse hindamiskomisjoni liikmeid koostööprojekti „Puhume purjesse - kogukondade ühtsuse ja koostöö arendamine läbi uudsete tegevuste ning sündmuste“ taotluste hindamiseks. 

Komisjoni ülesanne on hinnata LHKK-le koostööprojekti raames esitatud taotlusi ja koostada paremusjärjestus.

Komisjoni kuulub 3 põhiliiget ja 3 asendusliiget. Komisjoni koosseisu kinnitab LHKK juhatuse poolt määratud värbamiskomisjon koostööprojekti lõpuni.

Hindamiskomisjoni liige:

  • tunneb Leader põhimõtteid, orienteerub valdkonda reguleerivates õigusaktides, on kursis LHKK strateegiaga aastateks 2014-2020;
  • tunneb LHKK piirkonda;
  • omab varasemat kogemust projektidega (projekti kirjutamine, juhtimine ja/või hindamine vms) meetmetega seotud valdkondades (kogukond, noored, koostöö), kasuks tuleb varasem projektide hindamise kogemus;
  • on huvitatud LHKK piirkonna ja koostöövõrgustike arengust.

Hindamiskomisjoni liige on oma töös sõltumatu, ta ei esinda organisatsiooni huve, mille liikmeskonda ta kuulub ning tal on kohustus hoida talle hindamise käigus teatavaks saanud informatsiooni konfidentsiaalsena.

Hindamiskomisjoni liikme tööülesanded:

  • projektitaotluste lugemine ja hindamine;
  • hindamiskomisjoni koosolekutel osalemine.

Hindamiskomisjoni liikme töötasu on 200 eurot (bruto), tasustatakse taotlusvooru põhiselt projektide hindamise eest. Esimene taotlusvooru hindamine toimub 2021. aasta augustis, taotlusvoorud toimuvad iga kahe kuu tagant.

Hindamiskomisjoni töökord on kirjeldatud „MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu koostööprojekti „Puhume purjesse - kogukondade ühtsuse ja koostöö arendamine läbi uudsete tegevuste ning sündmuste“ raames antava projektitoetuse taotluse hindamiskomisjoni töökorraldus.“

Koostööprojekti taotlusvooru infolehega saab tutvuda siin.

 

Konkursil kandideerimiseks palume edastada sooviavaldus koos CV-ga hiljemalt 14.05.2021 aadressile info@vomentaga.ee

Hindajatele toimub juunikuus koolitus, kus tutvustatakse LEADER määruse nõudeid, hindamise põhimõtteid, dokumenteerimise nõudeid ning koostööprojekti „Puhume purjesse!“ eripärasid.

 

Lisainfo konkursi kohta:

Eliko Kõiv

Koostööprojektide koordinaator

telefon 5354 2379, eliko@vomentaga.ee

Viimati lisatud uudised

29.04.2021
Käesoleva konkursiga otsitakse hindamiskomisjoni liikmeid koostööprojekti „Puhume purjesse - kogukondade ühtsuse ja koostöö arendamine läbi uudsete...
29.04.2021
28. aprill 2021 Maaeluministeerium PRESSITEADE 28.04.2021 LEADER-lähenemise laiendamine toob kohalikele kogukondadele kaasa uued toetusvõimalused...