Lääne-Harjumaa külastajad on peamiselt tallinlased ja soomlased

2017. aasta detsembris valmis Lääne-Harju Koostöökogu tellimusel uuringufirma Positium LBS poolt teostatud 2016. aasta Lääne-Harjumaa külastatavuse uuring.

Uuringu andmetena kasutati mobiilpositsioneerimise meetodit. Meetod on täpne, nt eestlastest kasutab 95% mobiiltelefoni ja nii on nad automaatselt uuringuga hõlmatud. Meetod võimaldab mõõta ka neid külastusi, kui piirkonnas ei ööbita. Muide, Lääne-Harjumaa kõigist külastustest ca 4/5 on ilma ööbimiseta.

Uuringust selgus, et 2016. aasta nelja kuu (jaanuar, aprill, juuli, oktoober) jooksul külastas piirkonda (Keila, Padise, Vasalemma, Nissi ja Kernu vallad, Keila ja Paldiski linnad) 121 492 inimest, enim külastajad (30% kogu piirkonna külastajatest) peatus Kernu ja (20%) Keila vallas. 

Piirkonna väliskülastajatest 51% tulevad Soomest, järgnevad Läti (10%), Saksamaa (9%), Leedu ja Rootsi (5%) külastajad.

Andmed näitavad, et Lääne-Harjumaa külastatavus on tugevalt hooajaline, juuli külastatavus ületab jaanuari oma mitmekordselt. Samuti on iseloomulik, et lõviosa külastustest on lühikesed ehk ühepäevakülastused

Ka siseturistidest püüdsid 2016. aastal suurema osa Keila (23%) ja Kernu (22%) vallad. Sisturistidest tuleb piirkonda lõviosa (33%) Tallinnast, palju on ka piirkonnasisest liikumist ja külastusi teistest Harjumaa valdadest - Harku, Saue, Rae, Viimsi.

Võib öelda, et käesoleva uuringu tulemused Lääne-Harju piirkonna sise- ja välisturismi kohta peegeldavad üleriigilise turismi (sesoonset) dünaamikat. Huvitav nope uuringust on see, et üks üritus (Laulasmaa suvelaat) suutis oluliselt (mitme tuhande külastaja võrra) suurendada sihtkoha külastatavust. See näitab ilmekalt, et kui turismiteenuse arendamisega aktiivselt tegeleda, toob see ka tulu. 

Piirkonnas on tugev potentsiaal turismi edendada - olemas on mitmeid turismiobjekte ning ka potentsiaalne külastajaskond. Nimelt võib eeldada, et Kernu ja Nissi valla puhul moodustavad arvestatava osa uuringus tuvastatud omavalitsuse külastajaskonnast läbisõitjad. Seetõttu tasub senisest enam mõelda võimalustele, kuidas läbisõitjaid n-ö kinni püüda ning teede ääres paiknevate turismiobektide ning ka kaugemal asuvate teenustepakkujateni suunata. 

Turismi edendamiseks Lääne-Harju piirkonnas on vaja tõhustada piirkonnasisest koostööd. Kaardistada tuleks iga kandi põhiline turismipotentsiaal, mille põhjal oleks võimalik välja töötada piirkonna turismiprogramm, kus erinevad kohad täiendaksid teineteist, pakkudes külastajale kogu piirkonnas mitmekesist tegevust. 

Täpsem ülevaade uuringu tulemustest:

Uuringu lühitutvustus - Positiumi slaidid

Uuringu täistekst

Täielikke andmetabeleid küsige palun: meetmejuht Ede Teinbas, 58085407, ede@vomentaga.ee

Viimati lisatud uudised

11.06.2024
Uudiseid saad lugeda SIIT
08.06.2024
23.-24. augustil toimub koostööprojekti "Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine" suveseminar liikmetele. Osalevad seitsme...
31.05.2024
23. mail.2024 kogunenud Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kinnitas 2024 märtsi taotlusvooru paremusjärjestuse ja rahastusettepanekud PRIAle: Meede 2...