Lääne-Harjumaad hinnatakse elukeskkonnana kõrgelt, ettevõtluskeskkonnana mõnevõrra madalamalt

2016. aasta lõpul Faktum&Ariko poolt Lääne-Harju Koostöökogu tellimusel tehtud piirkonna rahuloluuringu tulemustest selgub, et Lääne-Harjumaad hinnatakse elukeskkonnana kõrgelt, ettevõtluskeskkonnana mõnevõrra madalamalt.

Kõige rohkem ollakse rahul lastehoiuvõimaluste ja haridusega, avaliku korra ja turvalisusega ning esmatarbekaupade kättesaadavusega, puudujääke nähakse eelkõige vaba aja veetmise võimalustes, kergliiklusteede ja ühistranspordi osas.

Täpsemaid uuringu tulemused valdkondade ja omavalitsuste lõikes on uuringu aruandes.

Lisainfo:

Ede Teinbas

Meetmejuht

+372 58 085 407

ede@vomentaga.ee

Viimati lisatud uudised

18.05.2020
18.05.2020 jõustus LEADER määruse muudatus, millega pikendatakse investeeringuprojektide elluviimise tähtaegu 1 aasta võrra ehk senise kahe aasta...
06.05.2020
Head Loode-Eesti turismiasjalised! Meile on pakutud osalemisvõimalust projektis, mille käigus saaks maaturismiettevõtted laiendada oma teenuste...
21.03.2020
Valmistame järgmiseks suveks ette Loode-Eesti toidukaardi teist trükki. Kaardil on kajastatud kohalike toidutootjate info - mida toodetakse, ning kus...