Pakume Lääne-Harjumaa ettevõtetele tootmis/teenusprotsesside analüüse

Kas Sinu ettevõttel on liiga kõrged energiakulud? Raske on planeerida tooraine kulu? Jäätmete utiliseerimine on liiga kallis? Tekib kõrvalprodukt, mida saaks veel kasutada? Peate end keskkonnasõbralikuks ettevõtteks, aga teie klient ei tea seda? Tahaksite rohkem teada toetustest tootmis/teenusprotsesside tõhustamiseks?

Pakume kümnele Lääne-Harjumaa ettevõttele võimalust lasta ekspertidel analüüsida oma ettevõtte tootmis/teenindusprotsessi ja selle ringmajandussuutlikkust.

Eksperdid külastavad ettevõtet (1 tööpäev) ning koostavad sellejärel auditi, mis annab ülevaate ja konkreetsed juhised ettevõtte tootmis/teenindusprotsesside tõhustamiseks. Analüüsitakse ja tehakse ettepanekuid tootearenduse, ressursside ja energia kasutuse, transpordi, jäätmekäitluse, aga ka turunduse ja koostöö parandamise võimalusteks ettevõtetes. Samuti soovitatakse asjakohaseid toetus- jm rahastusvõimalusi.

AUDIT ANNAB ETTEVÕTETELE SUUNISED OMA TOOTMIS/TEENUSPROTSESSIDE TÕHUSTAMISEKS JA SELLEGA KAASNEVAKS KULUSÄÄSTUKS.

Auditi omaosaluse maksumus on ettevõtjale 100 eurot. Auditi tegelik maksumus on 1000 eurot, millest 90 % tasutakse projekti vahenditest. Ettevõtte jaoks arvestatakse vähese tähtsusega abi (VTA) 900 eurot.

Lisainfot saab küsida projektijuht Kadri Kurmilt 56698602. 

Avaldused osalemiseks palume edastada kadri@hkt.ee

Analüüsid teostatakse koostööprojekti „Ringmajandus maapiirkonnas“ raames, mille tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

 

Viimati lisatud uudised

03.08.2020
Ootame osalema veeturismi teemast huvitatud või sellega juba tegelevaid ettevõtjaid, avaliku sektori ja vesikondade kallastel tegutsevate kogukondade...
31.07.2020
Video kujutab ilusat, turvalist, ettevõtlikku ja külalislahket Loode-Eestit valiku aastatel 2014-2020 ellu viidud LEADER projektide näitel. Video...
28.07.2020
Loode-Eestis on tore ja turvaline elada lastel, noortel ja suurtel! Lääne-Harjumaa elukeskkonda tutvustavas videos näeme spordi- ja mänguväljakuid...