Panemuniai bolossom

Lääne Harju Koostöökogu ja Ida-Harju Koostöökoda väisasid Leedu kohalike tegevusgruppide korraldatud kultuuripärandi festivali ja koostöövõrgustiku konverentsi.

Projekti raames korraldati rahvusvaheline Leader tegevusgruppide konverents, mis keskendus kogemuste ja heade praktikate vahetamisele. Võtmesõnaks oli „koostöö“. Teiste informatiivsete esitluste seas tegi võrgustike loomisest ettekande  ENRD Contact Point ekspert Kaisa Panfild, kutsudes üles huvitatud osapooli kasutama koostööideede ja partnerite leidmiseks Leader Gateway ehk Leader Väravat, kust on võimalik leida ka infot nt strateegiate planeerimiseks ning uudiste ja sündmuste osas üle Euroopa ning näiteid rahvusvaheliste projektide osas.

Väljakutsetest, võimlustest ja edukatest projektikogemustest andis inspireeriva ülevaate Mr. Kaj Loman, Päijänne Leader  ja Etpähä ry, Soome Leader tegevusgruppide projektikoordinaator. Konverentsi järgselt külastati Kaunase piirkonna Leader projekte:  Turismitalu, kus pakutakse nö veretu jahi võimlusi (vibu ja laskerajad) Kuršėnai Käsitöömaja ja Betygala Külaseltsi maja. Teekond ja vahemaad olid pikad, ühe projekti objekti juurest teiseni jõudmiseks kulus tunde, see aga andis võimaluse bussiaknast kauneid vaateid nautida või siis teiste piirkondade esindajatega mõtteid vahetada. Betylaha Külalistemajas ootas meid tõeliselt soe vastuvõtt, peeti kõnesid, esinesid rahvakultuuriansamblid, pakuti kohalikku traditsioonilist toitu. Südant soojendas ka kohalike uhkus ja usinus oma külamaja ja sealseid tegemisi esitledes.

Projekti teisel päeval, ajalooliselt väga põnevas kohas, Raudonė Lossi õues, toimus samaaegselt Leedu kultuuri ja toidupärandi festivaliga rahvusvaheline Leader tegevusgruppide mess.

Messil näitasid oma piirkonna käsitööd ja toidukultuuri lisaks Leedule ka tegevusgrupid Küproselt, Lätist, Inglismaalt Walesist, Bulgaariast ja Soomest. Eestist osalesid projekti üritustel Lääne-Harju Koostöökogu ja Ida-Harju Koostöökoda.

Reisi lõppedes on hea tagasi vaadata ja tõdeda, meie käsitöö on väga heal tasemel, üritus andis inspiratsiooni ja mõtteid, kuidas väärt oskusi ja käsitööpisikut levitada. Usume, et peatselt on oodata ka Harjumaa käsitöö ja kultuuripärandi koostööprojekti.

Messil näitasid oma piirkonna käsitööd ja toidukultuuri lisaks Leedule ka tegevusgrupid Küproselt, Lätist, Inglismaalt Walesist, Bulgaariast ja Soomest.

Viimati lisatud uudised

03.08.2020
Ootame osalema veeturismi teemast huvitatud või sellega juba tegelevaid ettevõtjaid, avaliku sektori ja vesikondade kallastel tegutsevate kogukondade...
31.07.2020
Video kujutab ilusat, turvalist, ettevõtlikku ja külalislahket Loode-Eestit valiku aastatel 2014-2020 ellu viidud LEADER projektide näitel. Video...
28.07.2020
Loode-Eestis on tore ja turvaline elada lastel, noortel ja suurtel! Lääne-Harjumaa elukeskkonda tutvustavas videos näeme spordi- ja mänguväljakuid...