Üldkoosolek ja suvised mõttetalgud Pedasel 08.-09 juunil 2012

8.-9. juunil pidas koostöökogu Pedasel oma suviseid mõttetalguid ja üldkoosolekut. Üldkoosoleku raames valiti ka uus juhatus.

Esialgu jätkab juhatus 14-liikmelisena, kuna Nissi vald ei ole oma uut esindajat veel määranud. Päris uusi liikmeid on uuenenud juhatuses 5 – Tiina Tamm Padise mittetulundusühingute esindajana, Raido Notton Keila valla ettevõtjate esindajana, Egle Kaur Keila valla mittetulundusühingute esindajana, Kernu vallast Vaido Romulus ettevõtjate esindajana ja Rafael Millerman mittetulundusühingute esindajana. Eelmisest juhatuse kooseisust jätkavad Enn Karu, Mart Mets, Priit Raudla ja Kadri Tillemann, kes esindavad kohalikke omavalitsusi. Ettevõtjate ja kodanikuühenduste esindajatest valiti juhatusse tagasi Kaido-Allan Lainurm, Merile Palts, Dea Rüüberg, Tiit Jaagu ja Hanna Uustal. Eelmise juhatuse liikmetest Kalle Ollema, Piret Lõuk, Merle Beljäev, Marju Muldja ja Lilian Saage uuenenud juhatuses ei jätka, nad kas ei kandideerinud või ei osutunud valituks. Uuenenud juhatus koguneb 04.07 oma esimesele koosolekule, et valida juhatuse esimees ja planeerida edasisi tegevusi.

Juhatuse valimised Pedasel

Mõttetalgute koondid ja juhised edasisteks tegevusteks on jõudnud tegvtöötajateni. Kõik töögrupid jätkavad tegevust sügishooajal ning 2012-2013 viiakse ellu töögruppides kokkulepitud ning plaanitud eesmärgid.

  • Töögruppi "Kohaturundus" kureerib Piret Lõuk, MTÜ keila Joa-Selts, koostööpartner Keiu Kuresaar, EBS
  • Töögruppi "Ettevõtlikkus ja ettevõtlus" kureerib Annika  Jõks, LHKK, koostööpartner Kalev Kaarna, TÜ
  • Töögruppi "Strateegia ettevalmistamine ja uuendamine" kureerib Lilian Saage, MTÜ Nissi Perekeskus, koosttööpartner Silva Anspal, JAP

Viimati lisatud uudised

03.08.2020
Ootame osalema veeturismi teemast huvitatud või sellega juba tegelevaid ettevõtjaid, avaliku sektori ja vesikondade kallastel tegutsevate kogukondade...
31.07.2020
Video kujutab ilusat, turvalist, ettevõtlikku ja külalislahket Loode-Eestit valiku aastatel 2014-2020 ellu viidud LEADER projektide näitel. Video...
28.07.2020
Loode-Eestis on tore ja turvaline elada lastel, noortel ja suurtel! Lääne-Harjumaa elukeskkonda tutvustavas videos näeme spordi- ja mänguväljakuid...