Elavad muuseumid “Living Museums” projekti õppereis Castilla y León piirkonda Hispaanias

09.12-13.12.2022 toimus Elavad muuseumid projekti raames õppesõit Castilla y León ja piirkonda Hispaanias. Projekti üheks eesmärgiks on luua muuseumite ja külastuskeskuste võrgustikud, jagada kogemusi ja parimaid praktikaid muuseumite ja külastuskeskuste vahel regiooniti ja rahvusvahelisel tasandil ning projekti ning projektis osalevate muuseumite ning külastuskeskuste turundus.

Projekti teiseks eesmärgiks on võimalusel luua digitaalne platvorm ja paigaldada vajalik varustusvõrk, mis lubab muuseumitel ja külastuskeskustel olla avatud ka ilma füüsilise personali kohalolekuta.

Viie päeva jooksul külastati erinevaid “ Living Museums/ Museos Vivos” pilootprojektis osalevaid muuseume. Tutvuti rahvusvahelisel tasandil tehnoloogilise lahendusega, mis on nutikas ligipääsu süsteem, kus ei ole tingimata inimtööjõud vajalik, et tagada sissepääs muuseumisse ning mis seeläbi võimaldab külastatavuse tõusu näiteks töövälisel ajal. Projekti abil uuritakse võimalusi, kas ja mil moel oleks võimalik seda lahendust Eestis rakendada.

Toimus arutelu muuseumite ning omavalitsuse esindajatega ja seminar “ Museos Vivos” pilootprojektist. Lõunapauside ja õhtusöökide ajal toimus network ja tööalaste kogemuste vahetamine.

Õppesõidu käigus sai hoogu antud Lääne-Harju ja Ida-Harju piirkonna vaatamisväärsuste ja muuseumite haldajate vahelisele koostööle ja kogemuste baasi jagamisele.

Lääne-Harju Koostöökogu esindasid projektikohtumisel Jelena Maljutina (Peetri Toll), Mariane Barrier (Rummu Invest OÜ), Marje Kidron (Padise kloostri külastuskeskus), Tiiu Niglas (MOMU muuseum) ja Kaire Luuk (LHKK). Õppreisil osales ka Ida-Harju Koostöökoda 5 liikmelise esindusega.

Kuupäev: 
Neljapäev, 26. Jaanuar 2023