Loode-Eesti geopargi arengustrateegia

Kadi Trepp

Loode-Eesti geopargi projektijuht

15. jaanuaril kogunes Loode-Eesti geopargi juhtrühm Ellamaa Rahvamajas Loode-Eesti geopargi strateegiadokumendi aruteluks. Lääne-Harju koostöökogu ja Tallinna Ülikooli koostöös on selle dokumendiga tegeletud ligikaudu aasta ning juba märsti lõpuks on „Loode-Eesti geopargi strateegia aastani 2031“ valmis.

Tänaseks on toimunud huvitavad väljasõidud Loode-Eestisse koos geoloogidega ja teiste asjatundjatega. Lisaks on ülikooli õppejõud kaasanud tudengeid projekti "Loome Loode-Eestile loo", mille käigus on korrastatud alusandmeid nimistutesse, internetikaartidele ja muudesse failidesse. Tudengiprojekti tulemusel valmis näidispiirkonna kohta portfolio ja näidislugu.

Veebruari lõpus toimus Loode-Eesti geopargi arutelu, kuhu oli Tallinna Ülikooli poolt kaasatud laiem ring teadlasi nn KEKO klaster ning ka huvilised  Lääne-Harju Koostöökogu juhatusest, eesmärgiga kaasata laiemat ringi asjatundjaid, et tagada võimalikult laiapõhjaline ja erinevate osapoolte seisukohti arvestav dokument.

Pärast arengukava valmimist kutsutakse kokku uus juhtrühm, kes hakkab loodava geopargi tegevusi ellu viima. Lisaks kutsutakse aprilli lõpus ühise laua taha ka nende valdade esindajad, kus Loode- Eesti geopark paikneb. 15. mail toimub ka rahvusvaheline geopargi teemaline konverents, kus huvilistel on võimalus kuulata ettekandeid toimivatest geoparkidest ning arutleda loodava– Loode-Eesti geopargi üle. See annab suurepärase võimaluse piirkonna tutvustamiseks ja koostöövõimaluste leidmiseks teiste geoparkidega üle maailma.

Loode-Eesti geopargi arengustrateegia valmib rahvusvahelise LEADER Koostööprojekti "5 STAR turism" tegevustena.

 

Kuupäev: 
Neljapäev, 22. Veebruar 2024