Rahvusvahelise koostööprojekti 5 Star Nature + ja Dark Sky õppereis Eestis

13.05-18.05.2024 toimus Eestis rahvusvahelise koostööprojekti 5 Star Nature + lõpuseminar, mis tõi kokku osalejad Eestist, Soomest, Austriast, Itaaliast ja Hispaaniast. Seminar sisaldas õppereisi MTÜ Järva Arengu Partnerid ja Lääne-Harju Koostöökogu piirkondadesse. Õppeseminaril osalesid tegevusrühmade esindajad, kes tutvusid erinevate LEADERi rahastatud projektidega.

Esimene päev: Järva Arengu Partnerid piirkond

Õppereisi esimesel päeval külastati Järva Arengu Partnerid piirkonda, kus osalejad said ülevaate kohalikest ettevõtlus-, kogukonna- ja turismiprojektidest.

•           Autosert diislidisko Järva-Jaani innovaatiline koolituskeskus Orina Mõisas

•           Isevärki spordibaas ja pagaritöökoda

•           Orina Seltsimehed: kohalik selts, kes korrastas veetorni, kuhu külalistel oli võimalus ronida.

•           Esna Galerii: külalised said tutvuda kohaliku kunstiga.

•          Savi- ja põhutöötuba ning hobuteraapia hobukooli pargis. Tutvustati savi ja põhuga töötlemist ning hobuteraapia võimalusi.

•          Paide talitee ja Hindreku talu Rabamus: mõnus jalutuskäik Paide taliteel viis delegatsiooni Hindreku talu Rabamusse, kus nauditi kaunist loodust ja head toitu.

Järgnevad päevad: Lääne-Harju Koostöökogu piirkond

Seejärel suunduti Lääne-Harju Koostöökogu piirkonda, kus nelja päeva jooksul toimusid mitmed tegevused ja tutvuti erinevate kohalike ettevõtlus-, kogukonna- ja turismiprojektidega:

Loode-Eesti Geopargi seminar ja Pakri poolsaare kivimite tutvustamise matk

Rohevalla lugu ja vallamaja ning Peetri Taverni külastus

Öine valgusparvemark Rummu karjääris ning Murru Vangla lugude kuulamine

Tulevaste koostööprojektide seminar ja Eesti sauna rituaalide tutvustus Paekalda Puhkekeskuses

Rural Biking rattamatk, Rahva Observatooriumi külastus ja öine kuuvaatlus

Saue valla tutvustus ja vallamaja ringkäik

Keila linna projektidega tutvumine ning Disc-Golfi mängimine Keila terviseradadel

MOMU mootorispordi muuseumi külastus

Padise äritänava - Padise Kastelli, Padise kloostri ja külastuskeskuse, Padise Mõisa ja SPA külastus

Kloostrimetsa, Korjuse-Vanapere siidrifarmi külastus ja põlispuude pärandi tutvustamine

Projekti kokkuvõttev seminar ja koostööpartnerite vaheline Eurovisiooni lauluvõistlus Kopli-Madise Talus

Projekti eesmärgid

5 Star Nature + koostööprojekti eesmärgid olid:

Parimate tavade vahetamine ja üleeuroopalise maaturismi ettevõtjate ja juhtide võrgustiku tugevdamine.

Ettevõtluskoostöö intensiivistamine kohalikul tasandil.

Kohalike ettevõtjate vajadustele vastavate turismiteemaliste kogemuste jagamine.

5*Nature + võrgustiku turundamine kohalikul ja riikidevahelisel tasandil.

Ökoturismi edendamine vähese elanikkonnaga aladel.

Rahvusvahelise turismiettevõtluse võimaluste tutvustamine maapiirkondadele.

Kohaliku majandusmaastiku arendamine.

Loode-Eesti Geopargi strateegia väljatöötamine

Aktiivsete maapiirkondade turismisihtkohtade võrgustiku loomine koostöös erareisikorraldajatega.

Tagasiside ja tulevikuplaanid

Õppereisi programm oli intensiivne, kuid osalejate tagasiside oli väga positiivne. Delegatsioonid läksid koju uute kogemuste ja teadmistega. Eesti maapiirkondades paistsid silma noored ja mitmekeelsed ettevõtjad, kes viisid ellu eriilmelisi innovatiivseid ja kestlike LEADER projekte. Kogukondade, omavalitsuste ja ettevõtjate koostöö oli silmapaistev. Eesti linnad ja maaregioonid olid korrastatud, keskenduti jätkusuutlikkusele ning toitlustajad pakkusid maitsvat toitu. Hakkas silma, et paljud inimesed kasutavad kaasaskantavaid veepudeleid ning toidukohtades pakutakse tasuta joogivett. Külalistele meeldis väga, et õppereisi eri päevadel osalesid projektiga seotud kohaliku tegevusgruppide liikmed. Külastati palju projekte, kus oli midagi õppida ja kodus snitti võtta.Ühiselt leiti, et tulemuslik rahvusvaheline koostöö peab jätkuma ka uuel perioodil ning juunis toimub sellekohane online koosolek.

Lääne-Harju Koostöökogu esindasid õppereisidel ja seminaridel:

Rein Arro ja Rita Arro-Mesioja OÜ

Kadi Trepp-Padise Kloostri Külastuskeskus

Heleen Välba-Padise Kastell MTÜ

Ando Eelma ja Angelika Asper-Kloostrimetsa Fideikomiss UÜ

Käti Teär-Riisaar, Lääne-Harju valla strateegiakeskus

Einar Alliksaar-Saue vallavalitsus

Raido Notton-Raido Notton FIE

Age Viimsalu-Laulasmaagia MTÜ

Maarja Heinleht, MoMu mootorispordi muuseumi ürituste projektijuht

Tiiu Niglas, MoMu mootorispordi muuseumi perenaine

Elena Malutina, Peetri Tolli kõrtsi perenaine

Svetlana Šukolajets, Ristna Sadama MTÜ

Kaire Luuk, Marianne Adson, Kadri Strööm LHKK tegevtöötajad

Marje Suharov, Vallo Sarapuu, Rafael Millerman, Raul Rosenberg, Heiki Hõimoja LHKK juhatuse liikmed

Täname kõiki koostööpartnereid, projektitegevustes osalejaid ning projektijuhte, kes aitasid projekti edukalt ellu viia.

Koostööprojekti tegevusi kaasrahastatati Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

 

Kuupäev: 
Neljapäev, 16. Mai 2024