Erasmus + projekti - Bricks for Change koostööseminar Mönichkirchenis Austrias 07.08-16.08.2022

Erasmus + projekti - Bricks for Change koostööseminar Mönichkirchenis Austrias 07.08-16.08.2022

Projekti eesmärk oli tutvustada Erasmus+ projektidega töötavatele organisatsioonidele efektiivset ja praktilist loovuse arendamise meetodit ning selle abil tugevdada kogukonna loomingulisust ja enesekindlust. Projekti koostööseminari põhiideeks oli uuenduslike metoodikate väljatöötamine ja Lego serious play metoodika, kui töövahendi kasutamine.

LEGO SERIOS PLAY sai alguse eksperimentaalse protsessina Taanis, mis oli mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele juhendatud õpikodades. Eesmärk oli hoogustada dialoogi, soodustada eneseanalüüsi, arendada probleemide lahendamise oskust ja kujutlusvõime kasutamist.

Tõsist mänguvormi võib nimetada arutelude struktureerimise metoodikaks. Selleks et paremini üksteisest aru saada ja üksteisega suhelda võetakse abivahenditeks Lego mänguklotsid. Lego klotsidest pannakse kokku mudel, mis peegeldab probleemi kirjeldust või selle tulevikunägemust. Tavaliselt toimub tegevus rühmatööna, kus on maksimum 10-12 inimest.

Tulevikunägemuse koostamisel lisatakse organisatsiooni mudelile huvigruppide võrgustik ja koostatakse ülevaade teistest osapooltest. Iga mudeli valmimise järel saavad kõik grupi liikmed esitada täpsustavaid küsimusi. Viimaseks lepitakse ehitatud Lego disainide, kui metafooride pealt kokku organisatsiooni ühised väärtused, strateegiad ettenägematute olukordade jaoks ja järgnev tegevuskava. Vajadusel uuendatakse organisatsiooni missiooni ja visiooni.

Seminari käigus õppisid osalejad Lego klotside abil igapäeva töösse sisse tooma uuenduslike meetodeid. Osavõtjad praktiseerisid, kuidas Lego klotse kasutada koosolekutel, koostööseminaridel, erinevate projektide töös ning noorte probleemide lahendamisel.

Osalejad meisterdasid Lego klotsidest enda organisatsioonide mudelid nii, nagu nad ühinguid või ettevõtteid hetkel näevad. Järgmiseks ehitati mudel eeldades kuidas nende organisatsiooni näevad teised inimesed. Viimaseks ehitati mudel selliselt, kuidas nad soovivad enda organisatsiooni näha tulevikus. Järgmisel päeval ehitati Lego klotsidest ühine unistuste organisatsioon ning muudeti mudelit vastavalt välismõjututest tulenevatele tingimustele.

Koostati ka erinevaid hariduslikke programme, kus kasutades Lego Serious Play meetodit saab programmis osalejatega rääkida teemadest nagu toidu raiskamine, kooli- ja töövägivald, vaimne tervis, ettevõtlikkus jmt.

Kõik osalejad peavad 3 kuu jooksul peale seminari enda koduriigis läbi viima projekti töötoa, kus kasutatakse õpitud metoodikat. Projekti seminari käigus toimus tore networking ja tutvuti ka kohaliku külaelu, ettevõtluse ning kultuuriga. Samuti sai läbiräägitud eelplaan mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatega, kellega LHKK loodab tulevikus ühiseid projekte ellu viia.

Lääne-Harju Koostöökogu esindas projekti seminaril rahvusvaheliste projektide koordinaator Kaire Luuk.

Kuupäev: 
Laupäev, 20. August 2022