5*Nature projekti õppereis Canavese ja Biella piirkonda (Itaalia) 17.-21.06.2018

17.-21. juunil 2018 toimub rahvusvahelise koostööprojekti 5*Nature turismiettevõtjate ja toidutootjate õppereis Itaaliasse Biella ja Canavese piirkonda.

Õppereisi kavas on kohalike farmide, toidu, joogi jm kohalikku toorainet kasutavate väiketootjate külastused, aga ka trekking (matkamine) looduslikult ja kultuurilooliselt tähtsates kohtades. Õppereisi kavas on ka töötuba, kus õpitakse uute tehnoloogiate kasutamist jätkusuutlikus turismis.

Sellele õppereisile ootame eelkõige: 1) kohaliku toidu ja jookide ja teisi kohalikke ressursse kasutavate toodete väiketootjaid 2) matkade korraldajaid.

Õppereisil osalemise eelduseks on hea inglise keele oskus vähemalt suhtlustasandil.

Õppereisi ajakava

Lääne-Harju Koostöökogu katab kuni 5 osaleja reisikulud alates Tallinna lennujaamast ja majutuskulud. Reisiga kaasnevad kulud toitlustusele, reisikindlustusele ja Eesti-sisesele transpordile tuleb katta osalejatel endil. 

Õppereisil osalemiseks ootame vabas vormis lühikest avaldust (max 1 A4), kus kirjeldate oma seniseid tegevusi ja tulevikuplaane ning põhjendate oma ootusi õppereisile, miks soovite sellel osaleda ja kuidas saadud teadmisi ja kogemusi tulevikus kasutada. Avalduse palume saata hiljemalt 04.06 aadressile ede@vomentaga.ee.

Juhul, kui avaldusi laekub rohkem kui 5, on Lääne-Harju Koostöökogul õigus osalejad valida. Ühest organisatsioonist/ettevõttest saab osaleda üks inimene.

Lisainfo: meetmejuht Ede Teinbas, ede@vomentaga.ee; 58085407

Õppereis toimub koostööprojekti „5*Nature"​ raames, mille tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

Kuupäev: 
Pühapäev, 17. Juuni 2018