Äriplaani koostamise koolitus 30.05 ja 06.06.2019

Lääne-Harju Koostöökogu meetmest 1.2 "Tooted ja teenused" ettevõtluse arendamiseks tehtavate investeeringute jaoks toetuse taotlemisel on üheks nõutavaks dokumendiks äriplaan. Lisaks on äriplaani olemasolu nõutav mitmete teiste toetuste ja laenude taotlemisel. Ent hoolimata sellest, kas teil on toetuste ja laenude järele vajadus, on ettevõtlusvaldkonnas oma tegevuste läbimõtlemine ja tegevusplaani olemasolu väga vajalik.

Kutsume Lääne-Harju Koostöökogu piirkonna väikeettevõtjaid äriplaani koostamise koolitusele. Koolitus toimub Paekalda Puhkekeskuse Paadikuuri saalis kahel järjestikusel neljapäeval 30.05 ja 06.06.2019 kell 12.30-18.00

Koolituse ajakava

30. mai

12.30 kogunemine, tervituskohv ja –amps

13.00-14.30 äriplaan kui hindamise mudel. Äriplaani struktuur, äriplaani koostamise põhimõtted ja stiil. Enamlevinud vead äriplaanis.

14.30-14.45 paus

14.45-16.15 Äriidee ja ärimudel – mis, kellele, kuidas, miks? Toode/teenus. Tootmis- või teenindusprotsess, selle kirjeldus äriplaanis. Vajaminevad ressursid.

16.15-16.30 paus

16.30-18.00 Äriidee jätkusuutlikkuse hindamine – jätkuvus, võimekus ning realistlikkus. Meeskonna kompetents. Finantsprognoosid kui komistuskivi.

06. juuni

12.30 kogunemine, tervituskohv ja –amps

13.00-14.30 Turg ja kliendid, nõudluse olemasolu. Konkurentsiolukord, konkurentsieelised. Konkurentide tugevused ja nõrkused.

14.30-14.45 paus

14.45-16.15 Takistused ja ohud – riskid, riskide maandamine. SWOT-analüüs ja riskianalüüs.

16.15-16.30 paus

16.30-18.00 Tagasiside kodutöödele: nõustamine ja konsultatsioon

Kahe koolituse vahel koostavad osalejad individuaalse kodutöö, mille kohta koolitaja annab igale osalejale isikliku tagasiside. Koolitusel osalejad saavad tunnistused, mille eelduseks on osalemine kontakttundides (100%) ning iseseisva töö esitamine.

Koolitaja on Inga Kalvist, kes on teinud ettevõtlusega alustamise ja äriplaani koostamise koolitusi Eesti Töötukassa, Tartu Kutsehariduskeskuse, Tartu Rahvaülikooli, Pärnu Kutsehariduskeskuse ja eraettevõtete tellimusel. Lisaks on Inga Kalvist ettevõtlusmeetme hindaja eksperdina kahes LEADER tegevusgrupis: Valgamaa Partnerluskogus ja Mulgimaa Arenduskojas, seega oskab ta anda nippe ja soovitusi ka hindamiskomisjoni vaatenurgast.

Koolitusele registreerimine lõppes 20.05.2019. Juhul kui soovid osaleda, palun võta otse ühendust kerli@vomentaga.ee.

Lisainfo: büroojuht Kerli Lambing, +372 50 50 444, kerli@vomentaga.ee

Kuupäev: 
Neljapäev, 30. Mai 2019