Arutelu: Loode-Eesti sihtkoht ja Loode-Eesti geopark

Loode-Eesti sihtkoht/Loode-Eesti geopark arutelu toimus 5. veebruaril Tuula seltsimajas.

Ajakava:

10:00-10:15 Kogunemine, sahmimine kohvi ja arvutitega, tutvustusring

10:15-10:30 Elisabet annab ülevaate Loode-Eesti kohaturundusprojekti eesmärkidest ja rakendamise seisust

10:30-10:45 Eliko annab ülevaate Loode-Eesti geopargi ajaloost ja hiljutistest ülessoojendamise tegevuste tulemusest

10:45-11:00 Kristiina tutvustab EAS sihtkohtade toetamise tulevikuplaane ja annab hinnangu Loode-Eestile selles valguses

11:00-14:00 ARUTELU 

Kas geopark või sihtkoht? Nimi?

Kuidas ühendada Loode-Eesti sihtkoha ja Loode-Eesti geopargi arendustegevused?

Kas tegevusgrupid on valmis Loode-Eesti geopargi strateegia/arengukava/tegevusplaani/äriplaani koostööprojekti elluviimisega liituma?

Kes ja kuidas valmistab projekti ette?

Kuidas võiks ideaalis Loode-Eesti sihtkoht töötada? Rahastus, tööjõud jm

Arutelul osalesid  Loode-Eesti tegevusgruppide esindajad, Loode-Eesti sihtkoha ja Loode-Eesti geopargi eestvedajad ning EAS turismiarenduskeskuse esindaja. Arutelu oli põnev ja konstruktiivne. Lepiti kokku, et tegeleme koos edasi nii sihtkoha kui geopargi arendustegevustega ja oleme tihedas infovahetuses.

EAS turismiarenduskeskuse sihtkohtade juhi Kristiina Jorsi ettekanne.

Lisainfo: meetmejuht Ede Teinbas, 58085407, ede@vomentaga.ee

Kuupäev: 
Kolmapäev, 5. Veebruar 2020