Eesti kogemus ärgitab rohepöördele

Eesti kogemus ärgitab rohepöördele.

 

30.06-4.07 toimus Kreekas Kesk- ja Lõuna-Euroopa riikide omavalitsuste esindajate ning vabatahtlike kohtumine, mille raames asutakse tegema koostööd kodanikuühiskonna arendamisel. Kohtumine toimus EL-i vabatahtlike kodanikuühenduste arendamise projekti DEVICE ( Developing European Volunteers International Civic Engagement) kaudu, mille partnerriigid on Kreeka, Itaalia, Malta, Serbia, Küpros ning Eesti. Lisaks osalesid delegaadid Bulgaariast, Albaaniast ja Põhja-Makedooniast.

Projekti avaüritusel esitles Eestit esindanud Lääne-Harju kodanikualgatuse Roheline Vald esindaja Kairi Niinepuu-Mark vabatahtlike panusena väljatöötatud ja teostatud roheprojekte, mis leidsid partnerriikide poolt elavat vastukaja.

"Kuigi EL-i Roheline Kokkulepe seab riikidele elukeskkonna jätkusuutlikumaks muutmisel kõrged eesmärgid, ei ole Kesk-ja Lõuna-Euroopas tunda selle poole teadlikku ja kiiret liikumist," hindas Kairi Niinepuu-Mark. "Vestlustest võib teha järelduse, et palju on teha tööd omavalitsuste ja elanike teadlikkuse tõstmisel. Ühekordse plasti massiline kasutamine, pandipakendi süsteemi, kompostimise puudumine, massiline niitmine on vaid mõned märksõnad," loetles Niinepuu-Mark

Eestis teostatud projektidest leidsid enim vastukaja päikesepaneelidel toimivad toiduringluskapid, kiirkompostrid, laste rohelaager ning tiheda koostöö saavutamine omavalitsuse ja kogukonna vahel.

Malta omavalitsuspiirkonna Naxxar esindaja Paul Gatt hindas, et Eesti kogemusest on palju õppida. "Malta peaks kompostima, sest meie mullad ei ole rikkad," nentis Gatt. "Meil ei ole täna veel võimalusi, et jäätmeid ümbertöödelda, materjalid lähevad riigist välja. Oleme siiski tasapisi liikumas rohelisema mõtteviisi poole. Näiteks keelustatakse Maltas peagi ühekordsete nõude müük ning kasutamine, kuid valdkondi, mida on vaja jätkusuutlikumaks muuta on veel väga palju. Soovime teha Eesti rohevalla tiimiga koostööd, " rääkis Paul Gatt.


Projekti avakohtumine keskendus sellistele teemadele nagu vabatahtliku tegevuse roll ja uuenduslikud kodanikuosaluse vahendid, et ületada lõhe institutsioonide ja kodanike vahel ELi tasandil, edendada kodanike aktiveerimist ja poliitikakujundamise protsessi mõistmist, vastandada passiivsust ja arusaamatust EL-i suhtes. Osalevate riikide delegaadid saavad alt-üles ja demokraatliku lähenemise kaudu arutada Euroopas aktuaalsete teemade üle. Pakutakse ruum ideede, vaatenurkade ja seisukohtade vahetamiseks, et edendada kodanike vahetut arusaamist Euroopa Liidust. Eelkõige on prioriteetideks kohalike kogukondade vabatahtlike volitamine vahendite loomisel, toetusstrateegiad ja piiriülene koostöö, euroskeptitsismi vastandamine kvaliteetse kodanikuosaluse kaudu, haridus. ELi poliitika kujundamise protsessid, vabatahtliku tegevuse rolli tunnustamise edendamine kriisi ajal ja ELi tegevuses.

Eesti esindaja lähetas kohtumisele projektipartner Lääne-Harju Koostöökogu. 

Projekt DEVICE on rahastatud EL-i kodanikuühiskonna programmi 2014-2020 poolt. 

 

Kaire Luuk

LHKK rahvusvaheliste koostööprojektide koordinaator

kaire@vomentaga.ee
+372 5665 8865

 

Kairi Niinepuu-Mark

Kogukondlik algatus Roheline vald

tere@rohevald.ee

+3725169174

rohevald.ee

Kuupäev: 
Esmaspäev, 4. Juuli 2022