Enclaves of Life projekti koosolek Tšehhis 14.02.2022-17-02-2022

Enclaves of Life (Elu Enklaavid) projekti tegevusgruppide koosolek Tšehhis 14.02.2022-17-02-2022

Elu Enklaavid projekti eesmärk on viia kokku huvigrupid nii kohalikus kogukonnas Eestis, Poolas, Tšehhis kui ka riigiüleselt, et tugevdada väikemetsaomanike teadlikkust ökosüsteemiteenuste pakkumise võimalustest metsades. Projekti käigus loodavatel pilootaladel näidatakse, kuidas luua ja hooldada neid väikeomanduses olevaid metsi, kus metsade majandamise eesmärgiks on pakkuda üha rohkem ökosüsteemiteenuseid. Samuti soovitakse tutvustada, kuidas loodavad ökosüsteemiteenused toovad kasu omanikule, säilitades samas metsa looduslikku mitmekesisust ning väärtuslikke ökoloogilisi ja maastikulisi omadusi.

Enclaves of Life projekti rahvusvahelise Tšehhis läbiviidud koosoleku käigus arutati projekti sisu, esitleti mis on jõutud siiani teha ja kuidas see kajastus osavõtjate tagasisides. Räägiti punkti haaval läbi tulevad tegevused, eelarve ning pandi paika edasine projektikava ja kõigi partnerite järgnevad tööülesanded. Õhtuti toimusid kõigi partnerite ja Tšehhi tegevusgrupi LAG Sdruzeni SPLAV kohalike partnerite vahel networking õhtusöögid. Järgmistel päevadel toimus ajurünnak jätkuprojektide teemal ja kinnitati kõigi partnerite osalus kolmes uues võimalikus  koostööprojektis. Pandi kirja Elu Enklaavid jätkuprojekti ning lisaprojekti sisu, eesmärgid ja tegevused ja jaotati ära projektipartnerite rollid.

Koosolekul osalesid projektipartnerid Poolast, Tsehhist ja Eestist. Lääne-Harju Koostöökogu esindas koosolekul Rahvusvaheliste koostööprojektide koordinaator Kaire Luuk.

 

Kuupäev: 
Laupäev, 19. Veebruar 2022

Viimate lisatud sündmused

Toimumise aeg Sündmus Sisestatud
25.09.2023 Dark Sky õppesõit Austriasse 02.-07.09.2023 25.09.2023 Vaata
14.09.2023 Külla, külla Saaremaa õppereis 25.09.2023 Vaata
31.07.2023 Dark Sky Leedu õppereis 24.09.2023 Vaata
21.07.2023 Dark Sky ja Device õppereis Kreekas 24.09.2023 Vaata
19.06.2023 LINC - Lõuna Itaalia Basilicata piirkonnas 19.06.2023 Vaata