Hindamiskomisjoni koosolek

26. oktoobril toimub hindamiskomisjoni koosolek, et arutada läbi hindamiskriteeriumid enne taotlusvooru hindamist uute hindajatega

Sügisese taotlusvooruga seoses toimuvad paikvaatlused:

1.2 Meede Tooted ja teenused 11.11.2022 algusega kell 09.00 Padise Valitsejamaja juurest

2.2 Meede Elukeskkond 14.11.2022 algusega 09.00 Padisel

08.12.2022 toimub uue strateegiaperioodi 2023-2027 hindamiskriteeriumite arutelu.

 


 

Kuupäev: 
Kolmapäev, 26. Oktoober 2022