Hindamiskomisjoni koosolek

2.2 Meede Elukeskkond hindamiskomisjon koguneb 14.11.2022 algusega 09.00 Padisel, et teha taotluste paikvaatlus

Samal õhul toimub hindamiskomisjoni koosolek, kus selgub projektitaotluste paremusjärjestus

Kuupäev: 
Esmaspäev, 14. November 2022