Juhatuse koosolek 29.06.2022 Vasalemmas

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Uute liikmete tutvustus ja vastuvõtmine.

  • MTÜ Laulasmaagia
  • Roheline vald MTÜ

2. LHKK uue perioodi strateegia ettevalmistamisele kaasaaitamise pakkumuse kinnitamine ja strateegia ettevalmistamise jätkuvad tegevused.
3. Ülevaade LHKK 2022 aasta strateegia eelarve rakendamisest.

Kuupäev: 
Esmaspäev, 20. Juuni 2022