Puhume purjesse Jüriöö sündmused Padisel


23. aprillil 2022

 

Padise kloostrit seostatakse sageli just Jüriöö ülestõusu (1343) sündmustega.

Millistele allikatele tuginedes saame jüriööst rääkida? Kas kloostri arheoloogilised leiud toetavad kroonikute kirjeldusi?

Kas ja kui palju on selle sündmuse kohta säilinud usaldusväärseid allikaid? Millal ja miks hakkas lugu Eesti rahvuslikku eneseteadvusesse, õpikutesse, kirjandusse ja kunsti oma jälge jätma?

Milline oli tollal suhe ümbruskonna vasallide ja kloostri vahel?

Neile ja paljudele teistele põnevatele küsimustele otsime vastuseid arheoloogide ja ajaloolastega Padise kloostris, külastuskeskuses ja linnamäel jüripäeval, 23. aprillil kell 12-16.

Ajakava ja esinejad:

Padise kloostris

Kell 12.00 – 13.00 arheoloogid Villu Kadakas ja Mihkel Mäesalu tutvustavad kloostris kõige vanemat kihistust ja räägivad, mida me saame arheoloogiliste leidude toel jüriöö sündmuste kohta teada.

Kell 13.00 – 13.30 tutvustavad ajaloolased Kristjan Kaljusaar ja German Lebedev kloostris näitust „Universitas vasallorum“ Harju-Viru rüütelkonna ajaloost.

Kloostri külastuskeskuses

Kell 13.30 – 14.00 Kohvipaus ja vestlus

Kell 14.00 – 15.00 ajaloolane Linda Kaljundi ja kunstiajaloolane Tiina-Mall Kreem räägivad Jüriöö ülestõusu järelelust Eesti kirjanduses ja kunstis.

Ca kell 15.15 vapramatele ekskursioon arheoloog Ain Mäesaluga Padise linnamäele.

NB! Kell 14 algab Padisel jüriöö jooks ja meeleolukas rahvapidu, mille kohta leiate rohkem infot Lääne-Harju Kultuurikeskuse Padise rahvamaja FB-lehelt.

Koostöös Harjumaa Muuseumi, Keskaja Keskuse ja Lääne-Harju Koostöökoguga.
Rahvajooksu ja -peo korraldab Lääne-Harju Kultuurikeskuse Padise rahvamaja.

NB kohtade arv on piiratud, palume registreeruda!

 

Perepäevi Padisel toetab Lääne-Harju Koostöökogu projektist “Puhume purjesse – Lääne-Harju Koostöökogu kogukondade ühtsuse ja koostöö toetamine läbi uudsete tegevuste ning sündmuste”,
mille tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

Aitäh!

Olete oodatud!
Vaata lisaks www.padise.ee

 

Kuupäev: 
Neljapäev, 14. Aprill 2022