Kohaturunduse projektitegevustega alustamine

Olete oodatud osalema, kaasa mõtlema ja arvamust avaldama

Mis on see Lääne-Harjumaa lugu, mis on see väärtus, mida hindame ise ja millest saame ja tahame rääkida, mille kaudu kutsuda siia inimesi elama investeerima, töökohti looma? Neile ja paljude teiste küsimustega hakkamegi tegelema Lääne-Harjumaa kohaturundusstrateegia koostamise protsessi raames. 

Kohaturunduse strateegia avaseminar toimub 15. jaanuaril kell 16.00 Lepiku Külalistemajas

Tervituskohvi pakume alates kella 15.30-15.55

Toimub kohaturunduse koolitus strateegiaprotsessis osalejatele.
Koolitus käsitleb kohaturunduse  põhimõisteid, kohaturunduse  sihtgruppe, kohaturunduse töövahendeid, strateegilise planeerimise ja monitooringu rolli, sisemiste sihtgruppide olulisust ning inspireerivaid näiteid Eestist ja maailmast. Koolitus sisaldab esitlust ja aktiivõppe meetodeid, sh paneeldiskussioon, grupiarutelud, ideede genereerimine jms. Tagatud on osalejate ühtsed arusaamad ja laiem vaade kohaturunduse eesmärkidele ja parimatele praktikatele ning saadud inspiratsioon loovaks lähenemiseks strateegia-protsessile.

12. veebruar 2014 II arenguseminar

Kokkuvõte meediamonitooringust ja elanike küsitlusest.Väärtuspakkumine sihtgruppidest lähtuvalt. Visioon. Arengueesmärgid ja mõõdikud.

12. märts  2014 III arenguseminar

Arutleme seniste arengustrateegia elementide üle, teeme vajadusel täiendusi ja parandusi. Tegevuskava arutelu. Arutleme  brändi identiteedi  üle, teeme valiku variantide osas.

Registreerumine siit webformi abil kuni 10.01.2014

 

 

Kuupäev: 
Kolmapäev, 15. Jaanuar 2014