Konverents "Turvaline kogukond" 29.08.2018

Lääne-Harju Koostöökogu korraldab rahvusvahelise koostööprojekti "Local Security/Kohalik turvalisus" raames konverentsi "Turvaline kogukond". Konverents toimub 29.08.18 kell 17.30-22.00 MOMU-s. Konverentsil ootame osalema kõiki kohaliku turvalisuse osapooli, s.h. (vabatahtlike) päästeseltside liikmeid, kohalikke politseinikke ja abipolitseinikke, naabrivalve piirkondade juhte, külavanemaid, külaseltside ja külade/kantide eestvedajaid, kohalike omavalitsuste esindajaid jne.

KONVERENTSI AJAKAVA:

17.30 - 18.00 Soolane suupistelaud

18.00 - 18.15 Rahvusvahelise turvalise kogukonna koostööprojekti ja kohalike turvalisuse võtmeisikute tutvustus, projektijuht Maarja Lillemäe

18.15 - 18.35 Saue valla turvalisuse küsitlus. Vabatahtlike politseinike töö, Saue valla abivallavanem Riho Johanson

18.35 - 18.50 “Et tuli ei teeks liiga”, Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe

18.50 - 19.40 “Teel turvalise elukeskkonna poole Naabrivalve praktika näitel”, MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari

19.40 - 20.00 Paneeldiskussioon

20.00 - 20.30 Kohvipaus magusa ampsuga

20.30 - 22.00 Soovijatele ekskursioon Mootorispordi Muuseumis

Konverentsil osalemine on registreerunud osalejatele tasuta. Palun registreerige oma osalemine hiljemalt 26.08.2018 alloleval veebivormil. 

Lisainfo: projektijuht Maarja Lillemäe, lillemae@hotmail.com, 5283998

Konverentsi tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

Kuupäev: 
Kolmapäev, 29. August 2018