Koostööprojekti NICOLE koosolek Itaalias, Torinos 06.06-09.06.2022

Koostööprojekti NICOLE – New Initiatives and Co-operation for Local Economies teine partnerite ühine koosolek Itaalias, Torinos 06.06-09.06.2022

Lääne-Harju Koostöökogu on partner koostööprojektis NICOLE – New Initiatives and Co-operation for Local Economies. Selle projekti tulemusena saavad omavalitsused kogemusi ja näiteid, kuidas saada hakkama kliimamuutuste keskkonnas ning kuidas vähemusrahvuste kogukondi toetada. Valmib kohaliku arengu käsiraamat, parimate praktikate kogumik ja viiakse läbi mitmeid koolitusi, õppereise. Projekti partnerid on Slovakkia, Tšehhi, Soome, Itaalia ja Ungari.

NICOLE projekti rahvusvahelise koosoleku käigus Torinos arutati projektipartnerite piirkondade parimate praktikate sisu ja kirjapanekut, projekti tulevaid tegevusi, eelarvet ja pandi paika edasine projekti kava ning kõigi partnerite järgnevad tööülesanded. Delegatsiooni vastuvõttev Itaalia partner tegi esitluse enda tegemistest.

Pandi paika plaan ja esmane ajakava projekti viimaste kohtumiste jaoks C2 Mobility Finland ja C3 Mobility Slovakia.

Koosolekul osalesid projektipartnerid Itaaliast, Ungarist, Soomest, Slovakkiast, Tśehhist, Ungarist.  Rahvusvahelisele projektikoosolekule jätkusid päevad, kus toimus võrgustumine ning arutati teiste võimalike koostööprojektide teostamist projektipartnerite vahel. LHKK esindas rahvusvahelisel koosolekul käesoleva projektijuht Kaire Luuk.

Kuupäev: 
Pühapäev, 14. August 2022