Ringmajanduse ning kultuuri- ja loodusturismi teemalised kohtumised 12.-14. detsembril

Kohtumised toimusid Lääne-Harju Koostöökogu piirkonnas ning fookuses oli kaks põhiteemat: ringmajandus ja kultuuri- ja loodusturism.

Ringmajanduse teemal arutasime, kas rohemajandus, ringmajandus, innovatsioon ja uued tehnoloogiad, alternatiiv- ja taastuvenergia, ressursitõhusus, keskkonnahoid, jätkusuutlik majandamine on vaid moodsad sõnad või on seda lähenemist tõesti võimalik kasutada oma ettevõtte edendamiseks.

Kultuuri- ja loodusturismi osas arutasime, kuidas jätkusuutlikult väärindada ja turundada oma piirkonda.

Need kaks teemat on strateegia ettevalmistusperioodil hinnatud olulisteks teemadeks, mida koostöös (sh rahvusvahelises koostöös) arendada.

Kohtumisel osalesid ka Põhja-Satakunta LEADER tegevusgrupi esindajad Soomest (http://www.aktiivinen.fi/leader_pohjois-satakunta) ja Pori regiooni uuringu- ja arenguagentuur Prizztech Ltd (http://www.prizz.fi/en), kes tõid meieni rahvusvahelist mõõdet ja kogemusi.

Kohtumise ettekanded ja kokkuvõtted:

Kohtumiste detailne AJAKAVA

Kohtumiste memo

Ettevõtjate kohtumiste ettekanded: Paldiski Ettevõtjate Liidu tutvustus 12.12.2016Paldiski Energy Island ja Paldiski Ettevõtjate Liidu 2017 plaanidPrizztech tutvustus 12.12.2016Bioregiooni projekti kavandBiogaasi projekti kavand

Turismiarendajate kohtumiste materjalid: Põhja Satakunta regiooni tutvustus: https://prezi.com/_w0zahmlei2u/short/?utm_campaign=share&utm_medium=copy# ja 5*Nature esialgne projektikavand

Visiidi galerii 

Lisainfo:

Ede Teinbas

Meetmejuht

+372 58 085 407

ede@vomentaga.ee

Kuupäev: 
Esmaspäev, 12. Detsember 2016