Kutse sotsiaalvaldkonna töötuppa 29. ja 30. september

 

Hea sotsiaalvaldkonna esindaja Saue ja Lääne-Harju vallas!

Lääne-Harju Koostöökogu tegeleb perioodi 2023–2027 strateegia ettevalmistamisega. Uuendusena rahastatakse algaval perioodil ka sotsiaalvaldkonna projekte (pikaajalise hoolduskoormuse vähendamine, kogukonnateenuste arendamine, sotsiaalse kaasatuse suurendamine jms). Arutamist vajab, millised on kõige olulisemad teemad siinse piirkonna jaoks.

Korraldame kaks sotsiaalvaldkonna fookusgruppi-töötuba: ühe Saue ja teise Lääne-Harju valla sotsiaalvaldkondade esindajatele (vallavalitsuse vastava valdkonna töötajad, kolmanda sektori organisatsioonid, erasektori teenusepakkujad). Töötubade eesmärgiks on välja selgitada peamised sotsiaalvaldkonna kitsaskohad, mida LEADER-toetusmeetme kaudu ületada.

Töötoad toimuvad:

Lääne-Harju Vallavalitsuses (Rae 38, Paldiski) neljapäeval, 29. septembril kell 11.00–13.00

Saue Vallavalitsuses (Kütise 8, Saue linn) reedel, 30. septembril kell 11.00–13.00

Et oskaksime õige koguse kohvi ja pirukaid tellida, palume oma osalemisest hiljemalt 28. septembriks teada anda >SELLEL LINGIL<

 

 

Heade soovidega

Marje Suharov

Lääne-Harju Koostöökogu

juhatuse esimees

Kuupäev: 
Teisipäev, 20. September 2022