Lääne-Harju Koostöökogu meetmete info- ja koostööpäev

Infopäevale järgneb koolitus

KAVA:

10.30 Tervituskohv
11.00 - 11.20 Infopäeva avasõnad. Ootused 2013 aasta projektidele. Vaido Romulus LHKK juhatuse esimees.
11.20 - 11.40 2013 taotlusvoorude uuendused ja muudatused. Abiks taotlejale. Marje Suharov, LHKK koordinaator
11.40 - 12.10 Lõuna
12.10 - 15.00 Koolitus- mõttekoda: Lääne-Harju valdadevahelised, kogukonna arengut toetavad ühisprojektid - ideed, vajadused, võimalused, teostus.

Koolituse eesmärgiks on LHKK tegevuspiirkonna vajadusest ja sarnastest huvidest lähtuvate laiemate koostööprojektide algatus: ideede valik, võimalike asjasthuvitatute töögruppide moodustumine, piirkonda lisaväärtuse toomine läbi kohalike elanike oskuste ja huvide parema rakendamise / võimalike uute töökohtade loomise.

Koolitus toimub hea energiaga, mängulises vormis, seotud tegevusega, mis soodustab suhtlemist ja kontaktide tekkimist/süvenemist. Koolituse viib läbi AASK superviisor Aino Kuntsel.

15.00- Päeva lõpetamine, vaba vestlus...

Info- ja koostööpäeval osalemine annab võimaluse enne oma projekti esitamist:

Uurida ja küsida ning saada vastused, kuidas oma ideed edukalt projekti vormis esitleda
Hea võimalus saada tuttavaks piirkonna erinevate valdkondade esindajatega
Sõnastada ja panna ka paberile konkreetseid koostööleppeid

Koostööprojekti ideedega on võimalus edasi töötada 30. Jaanuaril 2013 toimuval jätkukoolitusel.

Osalemine tasuta

Kuupäev: 
Laupäev, 12. Jaanuar 2013