Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2014-2020 avaseminar

Ühiskondliku mõju hindamise koolitus Lääne-Harju Koostöökogu näitel

Koolituse viib läbi Jaan Aps, SA Heategu tegevjuhi kohusetäitja

05. märtsil kell 16.00-19.00 Vasalemma Mõisakoolis

Kava:

15:45 Kogunemine Vasalemma Mõisakooli saalis.
16:00 - 16:15 Avasõnad ja senise strateegia eesmärkide ning mõju ülevaate annab Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimees Vaido Romulus
16:15 - 17:00 Kogukonna vajaduste kaardistamine. Missioon ja visioon. Mõju sõnastamine. Mõju seosed arengukava ja tegevusplaaniga (eesmärgid, tulemused, väljundid, tegevused).
17:00 - 18:15 Mõju indikaatorite määratlemine.
18:15 - 18:30 PAUS
18:30 - 19:00 Andmete kaardistus, kogumine ja analüüs (kvantitatiivne, kvalitatiivne). Järelduste tegemine.
19:00 - 19:30 Mõju hindamise tulemuste kasutamine. Mõju kommunikatsioon eri sihtrühmadele ja selle seosed arengukava, kommunikatsiooniplaani ning projekti teavitusplaaniga. Kokkuvõte.

Kuupäev: 
Teisipäev, 5. Märts 2013