Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 01. veebruaril 2018.a kell 18.00 Eesti Mootorispordi Muuseumis

Juhatus kutsub kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku 01. veebruaril 2018. a. algusega kell 18.00 Eesti Mootorispordi Muuseumis (Tööstuse 3, Turba).

Üldkoosoleku ajakava:

  • 17.45 Kogunemine
  • 18.00-19.00 Giidiga ekskursioon muuseumis
  • 19.00 Alustame üldkoosolekuga

21.09.2017 toimunud üldkoosoleku otsuste täitmise kokkuvõte:

  • Otsus 1.1 - audiitor asub 2018 aastal Lääne-Harju Koostöökogu 2017 majandusaasta aruande ülevaatust teostama.
  • Otsused 2.1, 2.2 ja 2.3  - koostööprojektid on PRIA poolt heaks kiidetud. Koostööprojektide tegevustega alustatakse vastavalt projekti ajakavadele.
  • Otsus 3.1 - Lääne-Harju Koostöökogu 2017 aasta muudetud rakenduskava on saanud PRIA poolse kinnituse.
  • Otsus 5.1 - Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta rakenduskava on saanud PRIA poolse kinnituse.
  • Otsus 5.2 - Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta rakenduskava meetmelehti on täiendatud ja muudetud vastavalt LEADER määruse muudatustele.

01.02.2018 üldkoosoleku päevakord:

  1. Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete valimine (kohalike omavalitsuste esindajad)
  2. Kohapeal algatatud teemad

Info volitamise kohta: Vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja punktile 6.9 võib isik kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana. Põhikirja punkt on kooskõlas "Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse" § 69 lõikega 4, mille kohaselt võib kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana.

Registreerimine veebivormi kaudu on avatud kuni 31.01.2018! Kindlasti oled oodatud osalema ka siis kui Sa ei jõudnud veebivormi kaudu oma osalemisest teavitada!

Lisainfo: juhatuse esimees Rafael Milerman, +372 513 3891, rafael.milerman@gmail.com

büroojuht Kerli Lambing, +372 50 50 444, kerli@vomentaga.ee

Kuupäev: 
Neljapäev, 1. Veebruar 2018