Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 02.05.2016 Vasalemmas

Juhatus kutsub kokku vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja punktile 6.8[1] Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku, 02. mail 2016. a. algusega kell 18.00 Vasalemmas Ranna tee 8.

02.05.2016 üldkoosoleku päevakord:

1. Põhikirja muudatusettepanekute kinnitamine

2. Revisjonikomisjoni liikme valimine

[1] Kui ühingu üldkoosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma kvoorumi puudumise tõttu, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust.

Info volitamise kohta: vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja punktile 6.9 võib isik kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana. Põhikirja punkt on kooskõlas "Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse" § 69 lõikega 4, mille kohaselt võib kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana.

Registreerimine veebivormi kaudu.

Kuupäev: 
Esmaspäev, 2. Mai 2016