Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 10. oktoobril 2019.a kell 18.00 Lootuse Külas

Juhatus kutsub kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku 10. oktoobril 2019. a. algusega kell 18.00 Lootuse Külas (Kibuna, Saue vald)

Üldkoosoleku ajakava:

18.00 kogunemine ja tutvumine Lootuse Küla tegemistega

19.00 alustame üldkoosolekuga

23.05.2019 toimunud üldkoosoleku otsuste täitmise kokkuvõte:

  • Otsused 1.1 ja 1.2 – meetmete 2.2 ja 3 projektid on PRIA poolt kinnitatud.
  • Otsus 2.1  – Lääne-Harju Koostöökogu 2018 a majandusaasta aruanne majandusaasta aruanne on esitatud Äriregistrile ja Maaeluministri 23.10.2015 määruse nr 11 "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus" § 21 lg 5 p 9 sätestatud andmed on esitatud PRIA-le.
  • Otsus 3.1 – rahvusvaheline koostööprojekt “Water tourism Development” on esitatud kinnitamiseks PRIA-le.
  • Otsused 4.1, 4.2 ja 4.3 – kevadvooru järgselt ümber tõstetud meetmete 1.1, 2.1 ja 3 eelarved on PRIA poolt kinnitatud.
  • Otsus 5.1 – juhatus alustas töörühma moodustamisega 17.06.2019 toimunud juhatuse koosolekul.
  • Otsus 6.5 – valitud juhatus on pidanud kokku 4 koosolekut. 03.06.2019 valiti Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimeheks Rafael Milerman ja juhatuse aseesimeheks Natali Käsk.
  • Otsus 6.6 – Kadri Kurm jätkab rahvusvahelise koostööprojekti “Circular economy in countryside” juhtimist.

10.10.2019 üldkoosoleku päevakord:

  1. Lääne-Harju Koostöökogu 2019 majandusaasta aruande ülevaatamiseks audiitori kinnitamine
  2. Lääne-Harju Koostöökogu 2020 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine
  3. Revisjonikomisjoni liikme valimine

Registreerimine veebivormi kaudu on avatud kuni 03. oktoober 2019. Üldkoosolekule on loomulikult oodatud ka veebivormil registreerimata Lääne-Harju Koostöökogu liikmed. Veebivormil registreerimata osalejatele ei pruugi olla tagatud toitlustus.

Lisainfo: juhatuse esimees Rafael Milerman, +372 513 3891, rafael.milerman@gmail.com

Info volitamise kohta

Vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja punktile 6.9 võib isik kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana. Põhikirja punkt on kooskõlas "Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse" § 69 lõikega 4, mille kohaselt võib kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana.

Kuupäev: 
Neljapäev, 10. Oktoober 2019