Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 11. juuni 2015

Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kutsub kokku üldkoosoleku 11. juunil kell 18.00 Padise Kastellis

Päevakord

1. LHKK liikmete välja arvamine (LHKK põhikrija punkt 4.10.3)

2. LHKK strateegia kinnitamine

3. LHKK juhatuse liikmete valimine (Vasalemma vabaühenduste esindaja valimine; Paldiski ettevõtete ja vabaühenduste esindaja valimine) 

Registreerimine veebivormi kaudu kuni 08. juuni 2015

NB! Tulenevalt määrusest “LEADER kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” §5 lg 3, palun registreerimisel märkida organisatsiooni EMTAK kood.

Kuupäev: 
Kolmapäev, 20. Mai 2015