Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 16.01.2020

Juhatus kutsub kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku 16. jaanuaril 2020. a. algusega kell 18.00 Järve talu aktiivpuhkekeskuses Nahkjala külas. 

Üldkoosoleku ajakava:

18.00 kogunemine ja tutvumine Järve talu aktiivpuhkekeskuse ja jõuluvana Kusti tegemistega

19:00 alustame üldkoosolekuga

Koosoleku lõpetab Erasmus+ projekti “ACE II Active citizen in Europe- Active European citizens building” õppereisil osalenud noorte ülevaade õppereisi tulemustest.

Koosoleku päevakord:

  1. Lääne-Harju Koostöökogu 2020. a. rakenduskava muutmine
  2. Rahvusvahelise koostööprojekti “Living museums/Elavad muuseumid” kinnitamine
  3. Erasmus+ projekti “ACE II Active citizen in Europe- Active European citizens building” õppereisi tulemuste esitlus

Registreerimine veebivormi kaudu on lõppenud. Oma osalemissoovist andke palun teada Edele, ede@vomentaga.ee, 58085407. Üldkoosolekule on oodatud ka registreerimata Lääne-Harju Koostöökogu liikmed, kuid neile ei pruugi olla tagatud toitlustus.

Lisainfo: juhatuse esimees Rafael Milerman, +372 513 3891, rafael.milerman@gmail.com

Info volitamise kohta:

Vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja punktile 6.9 võib isik kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana. Põhikirja punkt on kooskõlas "Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse" § 69 lõikega 4, mille kohaselt võib kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana.

Kuupäev: 
Neljapäev, 16. Jaanuar 2020