Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 17. jaanuaril 2019.a kell 18.00 Arvo Pärdi Keskuses

Juhatus kutsub kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku 17. jaanuaril 2019. a. algusega kell 18.00 Arvo Pärdi Keskuses (Laulasmaa - asukoha juhised)

Üldkoosoleku ajakava:

18.00 Kogunemine ja suupisted
18.15 Ekskursioon Arvo Pärdi Keskuses
19.00 Alustame üldkoosolekuga

20.09.2018 toimunud üldkoosoleku otsuste täitmise kokkuvõte:

Otsus 1.1 - Kinnitatud Lääne-Harju Koostöökogu 2019 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava on avaldatud Lääne-Harju Koostöökogu kodulehel. Rakenduskava on PRIA poolt kinnitatud.

17.01.2019 üldkoosoleku päevakord:

  1. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 majandusaasta aruande ülevaatamiseks audiitori kinnitamine
  2. Juhatuse koosseisu moodustamise üle otsustamine ja “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete valimise kord” muutmine
  3. 2019 aasta rakenduskava muutmiseks volituse küsimine Lääne-Harju Koostöökogu juhatusele
  4. Juhatuse liikme valimine – Lääne-Harju valla ettevõtte esindaja
  5. Revisjonikomisjoni liikme valimine

Registreerimine veebivormi kaudu lõppes 13.01.2019. Üldkoosolekule on loomulikult oodatud ka veebivormil registreerimata Lääne-Harju Koostöökogu liikmed. Veebivormil registreerimata osalejatele ei pruugi olla tagatud toitlustus..

Lisainfo: juhatuse esimees Rafael Milerman, +372 513 3891, rafael.milerman@gmail.com

büroojuht Kerli Lambing, +372 50 50 444, kerli@vomentaga.ee

Info volitamise kohta

Vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja punktile 6.9 võib isik kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana. Põhikirja punkt on kooskõlas "Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse" § 69 lõikega 4, mille kohaselt võib kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana.

Kuupäev: 
Neljapäev, 17. Jaanuar 2019