Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 20. septembril 2018.a kell 18.00 LaitseRallyPargis

Juhatus kutsub kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku 20. septembril 2018. a. algusega kell 18.00 LaitseRallyPargis (Hingu küla, Saue vald).

Üldkoosoleku ajakava:

alates 17.45 Kogunemine
18.00-19.00 Ringkäik LaitseRallyPargis (pange selga ilmastikule vastavad riided)
19.00 alustame üldkoosolekuga (suures seminariruumis)

31.05.2018 toimunud üldkoosoleku otsuste täitmise kokkuvõte:

  • Otsus 1.1 - Lääne-Harju Koostöökogu 2017 a majandusaasta aruanne on esitatud Äriregistrile ja Maaeluministri 23.10.2015 määruse nr 11 "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus" § 21 lg 5 p 9 sätestatud andmed on esitatud PRIA-le.
  • Otsus 3.1 - Siseriiklik koostööprojekt Loode-Eesti piirkonna ühisturundus (II etapp) esitatakse PRIA-le peale projektipartnerite üldkoosoleku kinnitusi (eeldatavalt septembris 2018). Rahvusvaheline koostööprojekt Ringmajandus (Circular economy in countryside Global Eco - Inno Eco) on esitatud PRIA-le (kinnitust veel ei ole).
  • Otsus 4.1 - Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta muudetud rakenduskava on saanud PRIA kinnituse.
  • Otsus 5.1 - Kinnitatud “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord” on taotlejatele avaldatud Lääne-Harju Koostöökogu kodulehel.

20.09.2018 üldkoosoleku päevakord:

  1. Lääne-Harju Koostöökogu 2019 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine
  2. Juhatuse koosseisu töörühma kutse
  3. Juhatuse liikme valimine – Lääne-Harju valla ettevõtte esindaja

Registreerimine veebivormi kaudu lõppes 16.09.2018. Üldkoosolekule on loomulikult oodatud ka veebivormil registreerimata Lääne-Harju Koostöökogu liikmed. Veebivormil registreerimata osalejatele ei pruugi olla tagatud toitlustus.

Lisainfo: juhatuse esimees Rafael Milerman, +372 513 3891, rafael.milerman@gmail.com

büroojuht Kerli Lambing, +372 50 50 444, kerli@vomentaga.ee

Info volitamise kohta

Vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja punktile 6.9 võib isik kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana. Põhikirja punkt on kooskõlas "Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse" § 69 lõikega 4, mille kohaselt võib kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana.

Kuupäev: 
Neljapäev, 20. September 2018