Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 21. septembril 2017. a. kell 18.00 Peetri Tollis

Juhatus kutsub kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku 21. septembril 2017. a. algusega kell 18.00 Peetri Tollis (Mere 10, Paldiski).

Üldkoosoleku ajakava:

 • 18.00-18.30 – giidiga ekskursioon näitusel “Ajaloolised külmrelvad kogu maailmast”
 • 18.30 alustame üldkoosolekuga

11.05.2017 toimunud üldkoosoleku otsuste täitmise kokkuvõte:

 • Otsus 1.1 – kinnitatud Lääne-Harju Koostöökogu 2016 a majandusaasta aruanne esitati Äriregistrile 25.05.2017.
 • Otsused 2.1 ja 2.2 – koostööprojektid on esitatud PRIA-le kinnitamiseks. Koostööprojekti “Loode-Eesti piirkonna ühisturundus” esimesed tegevused on toimunud: piirkonna kaardi välja andmine, projektijuhi leidmine, külastusuuringu hanke välja kuulutamine. Koostööprojekti “Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused” tegevustega alustatakse septembrist.
 • Otsus 3.1 - Lääne-Harju Koostöökogu 2017 aasta muudetud rakenduskava on saanud PRIA poolse kinnituse.
 • Otsus 4.3 – juhatuse liikmeteks valitud Henry Mang ja Priit Raudla võtavad osa juhatuse tööst.
 • Otsus 5.3 – revisjonikomisjoni koosseis on avalikustatud Lääne-Harju Koostöökogu kodulehel.

21.09.2017 üldkoosoleku päevakord:

 1. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 majandusaasta aruande ülevaatamiseks audiitori kinnitamine
 2. Koostööprojektide kinnitamine
 3. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 aasta rakenduskava muutmine
 4. Kohaliku omavalitsuse liikmemaksu määra kinnitamine
 5. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine
 6. "MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete valimise kord" muutmine 
 7. Juhatuse liikme valimine - Nissi valla kohaliku omavalitsuse esindaja

Info volitamise kohta: Vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja punktile 6.9 võib isik kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana. Põhikirja punkt on kooskõlas "Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse" § 69 lõikega 4, mille kohaselt võib kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana.

Registreerimine veebivormi kaudu!

Lisainfo: juhatuse esimees Rafael Milerman, +372 513 3891, rafael.milerman@gmail.com

büroojuht Kerli Lambing, +372 50 50 444, kerli@vomentaga.ee

Kuupäev: 
Neljapäev, 21. September 2017