Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 22. septembril 2016. a. kell 18.00 Laitse Lossis

Juhatus kutsub kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku, 22. septembril 2016. a. algusega kell 18.00 Laitse Lossis (Laitse, Kernu vald).

26.05.2016 toimunud üldkoosoleku otsuste täitmise kokkuvõte:

Otsus 1.1 – Lääne-Harju Koostöökogu 2015 majandusaasta aruanne koos audiitori järelduotsusega on esitatud äriregistrile.
Otsus 2.6 – uus valitud juhatus on pidanud kokku kolm juhatuse koosolekut ning toimunud on üks elektroone hääletamine. Juhatus valis 02.06.2016 juhatuse esimeheks Rafael Milerman’i.
Päevakorrapunkt 3 – juhatus esitab 22.09.2016 üldkoosolekule revisjonikomisjoni töökorra ettepaneku kinnitamiseks.

22.09.2016 üldkoosoleku päevakord:

  1. Lääne-Harju Koostöökogu 2016 rakenduskava muutmine
  2. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine
  3. “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord” muutmine
  4. Audiitori kinnitamine 2016 majandusaasta aruande auditeerimiseks
  5. Koostööprojekti kinnitamine
  6. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
  7. Revisjonikomisjoni töökorra kinnitamine
  8. Juhatuse liikmete valimine: Padise valla MTÜ ja ETTEV
  9. Revisjonikomisjoni liikmete valimine

Info volitamise kohta: Vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja punktile 6.9 võib isik kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana. Põhikirja punkt on kooskõlas "Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse" § 69 lõikega 4, mille kohaselt võib kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana.

Registreerimine veebivormi kaudu.

Kuupäev: 
Neljapäev, 22. September 2016