Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 23. mail 2019.a kell 18.00 Ristna sadamas

Juhatus kutsub kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku 23. mail 2019. a. algusega kell 18.00 Ristna sadamas (Keibu, Lääne-Harju vald)

Üldkoosoleku ajakava:

18.00 kogunemine

18.15-19.00 tutvumine Ristna sadamaga

19.00 alustame üldkoosolekuga

17.01.2019 toimunud üldkoosoleku otsuste täitmise kokkuvõte:

 • Otsus 1.1 – 2018 majandusaasta aruande ülevaatuse teostas üldkoosoleku poolt kinnitatud audiitor Ene-Riika Koger (HLB Expertus KLF OÜ)
 • Otsus 2.3 – juhatuse liige Vallo Sarapuu võtab osa juhatuse tööst
 • Otsus 3.2 – revisjonikomisjoni liige Kaido-Allan Lainurm võtab osa komisjoni tööst
 • Otsus 4.1 – juhatuse liikmete arvu muudatus on sisse viidud juhatuse liikmete valimise korda
 • Otsus 5.1 - Lääne-Harju Koostöökogu 2019 aasta rakenduskava muudatus on PRIA poolt kinnitatud

23.05.2019 üldkoosoleku päevakord:

 1. Lääne-Harju Koostöökogu 2019 aasta I taotlusvooru hindamiskomisjoni ettepanekute kinnitamine
 2. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 a majandusaasta aruande kinnitamine
 3. Koostööprojekti kinnitamine
 4. Lääne-Harju Koostöökogu 2019 aasta rakenduskava muutmine
 5. Järgmise strateegia perioodi arutelu
 6. Juhatuse liikmete valimine

Registreerimine veebivormi kaudu lõppes 20.05.2019. Üldkoosolekule on loomulikult oodatud ka veebivormil registreerimata Lääne-Harju Koostöökogu liikmed. Veebivormil registreerimata osalejatele ei pruugi olla tagatud toitlustus.

Lisainfo: juhatuse esimees Rafael Milerman, +372 513 3891, rafael.milerman@gmail.com

büroojuht Kerli Lambing, +372 50 50 444, kerli@vomentaga.ee

 

Info juhatuse liikmete valimise kohta

Lääne-Harju Koostöökogu 25. mail 2016 valitud juhatuse mandaat lõppeb 25. mail 2019.a. Vastavalt “Mittetulundusühing Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete valimise kord” punktile 2 toimub kandidaatide esitamine järgmiselt (väljavõte valimise korrast):

 • 2.1 Kandidaadi esitamine toimub kirjalikult LHKK üldise e-posti (info@vomentaga.ee) vahendusel või suuliselt üldkoosolekul kandidaatide ülesseadmise päevakorrapunktis. 
 • 2.2 Üks inimene saab kandideerida ainult ühe kohaliku omavalitsuse ühe sektori esindajaks. 
 • 2.3 Kandidaadi esitamiseks on vajalik kandidaadi kirjalik või suuliselt üldkoosolekul antud nõusolek. 
 • 2.4 Peale kandidaatide nimekirja kinnitamist järgneb ülesseatud kandidaatide tutvustamine üldkoosolekule: 
  • 2.4.1 Kirjalikku tutvustust saab saata LHKK liikmetele alates 7 päeva enne üldkoosolekut, kus toimub juhatuse valimine. Selleks saadab kandidaat kirjaliku tutvustuse LHKK e-posti aadressile (info@vomentaga.ee), mis edastatakse ühe tööpäeva jooksul LHKK liikmetele e-posti vahendusel. 
  • 2.4.2 Üldkoosolekul on kuni 3 minutiline suusõnaline tutvustus kohustuslik. 

Info volitamise kohta

Vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja punktile 6.9 võib isik kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana. Põhikirja punkt on kooskõlas "Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse" § 69 lõikega 4, mille kohaselt võib kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana.

Kuupäev: 
Neljapäev, 23. Mai 2019