Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 26.05.2016 Koplimadise talus

Juhatus kutsub kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku, 26. mail 2016. a. algusega kell 18.00 Koplimadise talus (Maeru küla, Keila vald).

24.03.2016 toimunud üldkoosoleku otsuste täitmise kokkuvõte

  • Otsus 1.1 - liikmed on liikmete nimekirjast väljaarvatud.
  • Päevakorrapunkt 2 - põhikirja muudatusettepanekuid menetleti 02.05.2016 toimunud üldkoosolekul (üldkoosolek oli kokku kutsutud vastavalt põhikirja punktile 6.8).
  • Otsused 3.1 ja 4.1 - muudetud rakenduskava (koos täiendatud meetmelehtedega) esitatud PRIA-le 28.04.2016.a kinnitamiseks.
  • Otsus 6.2 - revisjonikomisjoni kolmas liige valiti Lääne-Harju Koostöökogu 02.05.2016 toimunud üldkoosolekul (üldkoosolek oli kokku kutsutud vastavalt põhikirja punktile 6.8).

26.05.2016 üldkoosoleku päevakord:

1. Lääne-Harju Koostöökogu majandusaasta aruande kinnitamine

2. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine

3. Põhikirja muudatusettepanekud

4. Juhatuse liikmete valimine[1]

[1] MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete valimise korra punkti 2.1 kohaselt toimub kandidaadi esitamine kirjalikult LHKK üldise e-posti (info@vomentaga.ee) vahendusel või suuliselt üldkoosolekul kuni kandidaatide ülesseadmise päevakorra punktini. Kirjalikku tutvustust saab saata LHKK liikmetele alates 7 päeva enne üldkoosolekut, kus toimub juhatuse valimine. Selleks kandidaat saadab kirjaliku tutvustuse LHKK üldisele e-posti aadressile info@vomentaga.ee. Tutvustus edastatakse liikmetele 1 päeva jooksul peale laekumist.

 

Info volitamise kohta: vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja punktile 6.9 võib isik kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana. Põhikirja punkt on kooskõlas "Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse" § 69 lõikega 4, mille kohaselt võib kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana.

Registreerimine veebivormi kaudu.

Kuupäev: 
Neljapäev, 26. Mai 2016