Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 30.03.2021 algusega kl 18.00

Juhatus kutsub kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku 30. märtsil 2021. a. algusega kell 18.00 virtuaalselt Teamsi keskkonnas

Päevakord: 

1. 2020 Lääne-Harju Koostöökogu majandusaasta, revisjonikomisjoni ja audiitori aruande kinnitamine.

2. Koostööprojekti kinnitamine.

3. Ülevaade Lääne-Harju Koostöökogu ja Nelja Valla Kogu liitumistöörühma kohtumistest

4. Informatsioon ja kohapeal algatatud teemad

 

08.10.2020 toimunud üldkoosoleku otsuste täitmise kokkuvõte:

Otsus 1.1 kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2021 a rakenduskava. 2021 a rakendskava aruanne on esitatud PRIAle ja PRIA poolt kinnitatud.

Otsus 2.1 kinnitada rahvusvaheline koostööprojekt 5* Nature +, eelarvega 54 243 eur, 

Rahvusvaheline koostööprojekt “5* Nature +” on esitatud PRIA-le ja PRIA poolt kinnitatud

Otsus 2.2 kinnitada siseriiklik koostööprojekt “Arukate külade arenguprogramm” eelarvega 10497 eurot, toetus 9447 eurot. Siseriiklik koostööprojekt “Arukate külade arenguprogramm” on esitatud PRIA-le ja PRIA poolt kinnitatud

Registreerimine veebivormi kaudu, osalemise lingi saadame neile, kes on ennast registreerinud.

 

Lugupidamisega

Rafael Milerman

Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimees

 

Info volitamise kohta

Vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja punktile 6.9 võib isik kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana. Põhikirja punkt on kooskõlas "Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse" § 69 lõikega 4, mille kohaselt võib kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana.

Kuupäev: 
Teisipäev, 30. Märts 2021