Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek Ellamaal

Juhatus kutsub kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku 12. oktoobril 2021. a. algusega kell 18.00 Ellamaa Külaarenduskeskuses (Ellamaa küla, Saue vald, Harjumaa)

 

Üldkoosoleku ajakava:

18.00 tutvumine Ellamaa Külaarenduskeskuse uuendatud ruumidega  ja meelelahutuslik pala AX-teatrilt "Tuli mees naise juurde"

19.00 alustame üldkoosolekuga

09.06.2019 toimunud üldkoosoleku otsuste täitmise kokkuvõte:

Otsus 1.1 - Kutsuda tagasi Lääne-Harju valla esindaja juhatuses - Jaanus Saat ja valida uueks Lääne-Harju valla esindajaks juhatuses – Asso Nettan. Vastavad toimingud äriregistris ja kodulehel on tehtud ja Asso Nettan aktiivse liikmena kuulub riigihankekomisjoni koosseisu.

Otsus 2.1  –  Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2014-2020 muudatused. Maaeluministeerium on Lääne-Harju Koostöökogu strateegia muudatused heaks kiitnud

12.10.2021 üldkoosoleku päevakord:

  1. Siseriikliku koostööprojekti Harjumaa tegevusgruppide ühistegevused vol 2;
  2. Lääne-Harju Koostöökogu 2021 aasta rakenduskava muutmine;
  3. Lääne-Harju Koostöökogu 2022 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine;
  4. Audiitori kinnitamine.

Registreerimine veebivormi kaudu lõppes 10.10.2021. Üldkoosolekule on loomulikult oodatud ka veebivormil registreerimata Lääne-Harju Koostöökogu liikmed. Veebivormil registreerimata osalejatele ei pruugi olla tagatud toitlustus.

 

Lisainfo: juhatuse esimees Rafael Milerman, +372 513 3891, rafael.milerman@gmail.com

Büroojuht Eliko Kõiv +372 5354 2379, eliko@vomentaga.ee

Info volitamise kohta

Vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja punktile 6.9 võib isik kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana. Põhikirja punkt on kooskõlas "Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse" § 69 lõikega 4, mille kohaselt võib kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana.

Kuupäev: 
Teisipäev, 21. September 2021