Läänemere projekt toimus Rootsis, Uppsalas 23.05-26.05.2022

TTRC Transition Towards Resilient Countrysides konverents Upplandsbygd, Rootsi 23.05-26.05.2022

Läänemere projektiga seoses toimus Rootsis, Uppsalas TTRC Transition Towards Resilient Countrysides konverents.

Projekt kutsuti ellu kaheksa Soome, Läti, Leedu, Eesti ja Rootsi LEADER tegevusgrupi ja Eesti maaeluvõrgustiku poolt. Projekti eesmärgiks on välja selgitada, kuidas saaksime üheskoos tuleviku väljakutsetele vastu minna, paremini võrgustuda ning koostööd teha. Projekti rahastab Rootsi Instituut ja kõikidel partneritel on väike omaosalus. Projekti raames toimuvad rahvusvahelised veebinarid ning konverentsid Rootsis ja Lätis.

Projekti esimese konverentsi avapäeva teema oli vastupanuvõime suurendamine säästva arengu toetamiseks kohalikes tegevusrühmades, vabatahtlikes organisatsioonides ja väikeettevõtetes. Arutleti teema üle, mis on jätkusuutlik ettevõtlus ja kuidas tagada majanduslik kasum jätkusuutlikes algatustes. Toodi näited selle kohta, kuidas me saame väikeettevõtluses väikesemahuliselt vastupidavust suurendada. Teisel ja kolmandal päeval toimusid õppereisid ja tutvuti huvitavate maaelu algatustega bioökonoomias. Õppepäevade märksõnadeks olid märgalad, akvapooniline aiandus ja biomajanduse väikesemahulise ettevõtluse mitmekesistamine. Samuti saadi teada, kuidas säilitada vastupidavus toiduainete väikesemahulises tootmises. Saadi nippe kuidas olla vastupidavad toiduainete väikesemahulises tootmises ja luua lisaväärtust kohalikus toidutootmises agrometsanduse, lühikeste tarneahelate ja kogukonna tegevuse näitel. Toimus networking, tutvuti kohaliku külaelu, ettevõtluse ja kultuuriga. LHKK kutsus tegevusgrupi delegatsiooniga liituma kohaliku ettevõtja Kloostrimetsa Fideikomiss UÜ esindaja Ando Eelmaa ning Lääne-Harju valla Kogukonnakomisjoni esimehe Andrus Saliste. LHKK delegatsiooni juhtis Rahvusvaheliste projektide koordinaator Kaire Luuk.

 

Kuupäev: 
Esmaspäev, 30. Mai 2022