Leader projektide hindajate koolituspäev

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda (IHKK), MTÜ Nelja Valla Kogu, MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK) ja MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu (PHKK)

Kutsuvad oma tegevusgrupi Leader projektide hindajaid
(ning potentsiaalseid hindajaid)

HINDAJATE KOOLITUSPÄEVALE

04. mail 2016
Hotellis Dzingel (Männiku tee 89, Tallinn)

Koolituspäeva eesmärgiks on (potentsiaalsetele) hindajatele Leader määruse nõuete, hindamise põhimõtete ning dokumenteerimise nõuete tutvustamine.

PÄEVAKAVA

10:30 Saabumine ja tervituskohv

10:45 Päeva sissejuhatus

Hindamise põhialuste ja põhimõtete tutvustus
Leader projektide hindamine – erinevate tegevusgruppide erinevused ja sarnasused.
Hindamist reguleerivad dokumendid jms (Tiina Sergo, Ida-Harju Koostöökoda)

11:00 PRIA ettekanne – millised on PRIA ootused hindamisprotsessile?
- mida hindajad hindamisel jälgima peavad;
- hindepunktide põhjendamine;
- hindamise dokumenteerimine (paikvaatlused, hindamiskomisjoni protokoll);
- muud olulised hindamist puudutavad teemad.

12:30 Kohvi-, tee- ja võrgustuspaus

13.00 - 14.30 Töö gruppides - KTG-de kaupa jagunemine, KTG strateegia meetmete hindamiskriteeriumite ning KTG-de nõuete tutvustus (võimalusel näidishindamine)

Koolituspäeval osalemine on registreeritud osalejatele tasuta.

Registreerumine kuni 01.05.2016

Lingil: http://goo.gl/forms/fdSV5mo2Us

Kuupäev: 
Kolmapäev, 4. Mai 2016